kindermishandeling

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
kindermishandeling von Mind Map: kindermishandeling

1. wie?

1.1. moeders en vaders

1.2. stiefouders

1.2.1. Cinderella-effect

1.3. éénoudergezinnen

1.4. familieleden

1.5. derden

2. gevolgen?

2.1. jeugd

2.1.1. lichamelijk letsel

2.1.2. overlijden

2.1.3. remt ontwikkeling af

2.2. later

2.2.1. stressstoornissen

2.2.2. dissociatieve stoornissen

2.2.3. verslaving

2.2.4. zelfverwonding

2.2.5. zelfmoord

2.3. maatschappij

2.3.1. overlast door verslaving

2.3.2. kosten voor behandelingen

3. soorten

3.1. lichamelijk

3.1.1. verwaarlozing

3.1.1.1. failure to thrive

3.1.1.2. gedragsverandering

3.1.2. mishandeling

3.1.2.1. shanbabysyndroom

3.1.2.2. Münchhausen-by-proxysyndroom

3.1.2.3. Meisjesbesnijdenis

3.2. psychisch

3.2.1. mishandeling

3.2.1.1. uitschelden

3.2.1.2. bang maken

3.2.1.3. denigrerende uitspraken

3.2.2. verwaarlozing

3.2.2.1. geen positieve aandacht

3.2.2.2. bedenkelijk/beschadigd opvoederschap

3.3. seksueel

3.3.1. kinderprositutie

3.3.2. incest

3.3.3. begluring

3.3.4. vanaf 9j

3.4. kinder handel / arbeid

4. oorzaken

4.1. ouders

4.1.1. slechte jeugd

4.1.2. depressief

4.1.3. psychiatrische stoornis

4.1.4. geen kinderen willen

4.1.5. te hoge verwachting van het kind

4.1.6. niet in staat om voor het kind te zorgen

4.1.6.1. drank

4.1.6.2. drugs

4.2. kind

4.2.1. ongewenst

4.2.2. het kind is lelijk

4.2.3. gehandicapt

4.2.4. moeilijk gedrag

4.2.4.1. slaapt slecht

4.2.4.2. huilt veel

4.2.5. voldoet niet aan verwachtingen

4.3. gezinssituatie

4.3.1. afgesloten van de buitenwereld

4.3.2. Huwelijks- of financiële problemen

4.3.3. Werkloosheid

4.3.4. Ouders werken teveel

5. geschiedenis

5.1. 1979

5.1.1. Start eerste Vertrouwensartscentrum ‘Kind in Nood’ Antwerpen

5.2. 1986

5.2.1. Vertrouwensartscentrum ‘Kind in Nood’ Brussel ziet in de VUB het levenslicht

5.3. 1987

5.3.1. Vlaams decreet ivm oprichting centrum voor hulpverlening bij kindermishandeling

5.4. 1987

5.4.1. Oprichting Vertrouwensartscentrum ‘Kind in Nood’ Oost-Vlaanderen

5.5. 1988

5.5.1. Oprichting van het Vertrouwenscentrum ‘Kind in Nood’ Limburg

5.6. 1989

5.6.1. Oprichting van het Vertrouwensartscentrum ‘Kind in Nood’ West-Vlaanderen

5.7. 1989

5.7.1. Officiële erkenning Vertrouwenscentra

5.8. 1997

5.8.1. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling als officiële naam

5.9. 2002

5.9.1. Ministerieel besluit over de kwaliteitszorg in de vertrouwenscentra

6. leeftijd

6.1. zuigeling

6.2. vanaf 9j

6.2.1. 27% van leerlingen uit groep 7 en 8

7. aanpak

7.1. multidisciplinaire aanpak

7.2. onderzoek naar het kind en de gezinssituatie

7.3. 6 collectieven

7.4. Vertrouwenscentra kindermishandeling

7.5. maatschappelijk werkers en psychologen --> vangen op

7.6. juridische aanpak.