Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
OL von Mind Map: OL

1. Alsidig personlig udvikling

2. Social udvikling

3. Kommunikation og sprog

4. Krop, sanser og bevægelse

5. Natur, udelig og sciense

6. Kultur, æstetik og fælleskab