Toegepaste economie (Bedrijfsbeheer)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Toegepaste economie (Bedrijfsbeheer) von Mind Map: Toegepaste economie (Bedrijfsbeheer)

1. 1. Een eigen zaak opstarten

1.1. 1.1. Attitudes en vaardigheden

1.2. 1.2. Risico's, voordelen en nadelen

1.3. 1.3. Rechten en plichten

1.4. 1.4. Informatie en advies

1.5. 1.5. Faillissement

2. 2. Voorbereiding om een zaak te starten

2.1. 2.1 Zelfstandig ondernemen of ondernemen via vennootschappen

2.1.1. Voordelen

2.1.2. Nadelen

2.1.3. Belangrijkste ondernemingsvormen

2.2. 2.2. Wat moet ik vooraf regelen om te kunnen starten?

2.2.1. Wettelijke verplichtingen

2.2.2. Vergunningen

2.2.3. Ondernemingsloket (doel)

2.2.4. Huwelijksstelsel

2.3. 2.3. Steunmaatregelen voor startende ondernemers

2.3.1. Aanwerving van personeel

2.4. 2.4. Verschillende verzekeringen

2.5. 2.5. Omgeving

2.5.1. Milieu

2.5.2. Gevaarlijke inrichtingen

2.5.3. Voedselveiligheid

2.6. 2.6. Welke product verkoop ik?

2.6.1. Marktonderzoek: assortiment keuze

2.6.2. Leveranciers

2.6.3. Voorraadbeheer

2.7. 2.7. Waar verkoop ik mijn product?

2.7.1. Vestigingsplaats

2.7.2. Kopen, leasen of huren?

2.7.3. Concurrentiestudie

2.7.4. Klanten

2.8. 2.8. Hoe breng ik mijn product op de markt?

2.8.1. Vormen van promoties

2.9. 2.9. Prijs van het product

2.10. 2.10. Is er wel voldoende geld?

2.10.1. Raming van de uitgaven

2.10.2. Raming van de inkomsten

2.10.3. Inkomsten > Uitgaven?

2.10.4. Financieringsbronnen opzoeken

2.10.5. Kredieten

2.10.5.1. Krediet van een handelaar

2.10.5.1.1. Verkoop op afbetaling

2.10.5.1.2. Verkoop op termijn

2.10.5.2. Krediet van een financiële instelling

2.10.5.2.1. Kaskrediet

3. 3. Hoe beheer ik mijn zaak?

3.1. 3.1. Verkopen

3.1.1. Hoe verkoop ik?

3.1.2. Verkoopovereenkomst

3.2. 3.2. Is de klant koning?

3.3. 3.3. Betalingdsdocumenten

3.4. 3.4. Hoe stel ik een factuur op?

3.4.1. BTW - mechanisme

3.4.2. Wat is een factuur?

3.4.3. Wat is een creditnota?

3.4.4. Registratiesysteem voor betalingen/inningen

3.5. 3.5. Hoe verkrijg ik correcte informatie over mijn onderneming?

3.5.1. De rol van de boekhouding

3.5.2. Balans

3.5.3. Resultatenrekening

3.5.4. Boekhoudreglementering

3.6. 3.6. Wat doe ik met de gegevens uit mijn boekhouding?

3.6.1. Kosten en kostprijs

3.6.2. Opbrengsten en verkoopprijs

3.6.3. Cash-flow

3.6.4. Hoe maak ik winst?

3.6.4.1. Break-even

3.7. 3.7. Belastingen voor een ondernemer

3.7.1. Fiscale rechten en plichten

3.7.2. Belastingadministratie

3.7.3. Het principe van de bedrijfsvoorheffing

3.7.4. Wat gebeurd er met mijn kosten?

3.7.4.1. Aftrekbaarheid kosten

3.7.5. Vennootschapsbelasting

4. 4. Hoe stel ik een ondernemingsplan op?

4.1. 4.1. Een eenvoudige ondernemingsplan opstellen

4.2. 4.2 Is het een goed idee om een eigen zaak op te starten?

4.2.1. Zwakke en sterke punten