DIALOG PERADABAN

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
DIALOG PERADABAN von Mind Map: DIALOG PERADABAN

1. bertukar agama (conversion)

2. bertujuan menambahkan pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan mewujudkan sikap saling memahami antara kedua-dua belah pihak

3. DEFINISI/KONSEP

3.1. suatu percubaan antara dua belah pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan atau pandangan

3.2. melakukakan aktiviti pertukaran pendapat

4. PERANAN

4.1. memahami budaya tamadun lain

4.2. memupuk semangat bertoleransi dalam masyarakat

4.3. memupuk perpaduan antara budaya

5. KAEDAH

5.1. media sosial

5.2. kursus TITAS

5.3. forum

6. GARIS PANDUAN

6.1. dijalankan dengan penuh ikhlas

6.2. berhemah ketika memberi pandangan terhadap tamadun lain

6.3. tidak mempunyai prejudis

6.4. peserta dialog perlu memahami persepsi dan pengalaman rqkan dialognya

6.5. memahami dan menyedari tujuan utama dialog

6.6. mestilah merupakan projek yang bermanfaat kepada kedua-dua pihak

7. HALANGAN

7.1. rasa rendah diri

7.2. sindiran sosial

7.3. syak wasangka