Levevilkår I Et Moderne Teknologiske Samfund

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Levevilkår I Et Moderne Teknologiske Samfund von Mind Map: Levevilkår I Et Moderne Teknologiske Samfund

1. Hvad sker der med computere og elektronik efter de bliver sendt på lossepladsen?

1.1. De bliver sendt til et behandlingsanlæg hvor de bliver sorteret og skilt ad fra hinanden.

2. Hvordan bliver de genbrugt?

3. Hvordan påvirker elektronikaffald mennesker og andre organismer?