Leerprocessen

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Leerprocessen von Mind Map: Leerprocessen

1. Klassieke conditionering

1.1. reflexen koppelen aan prikkels

1.2. die niets met deze reflex te maken heeft

1.3. organisme leert dus reflexmatig te reageren op een prikkel die van uit uzelf deze reactie teweeg brengt

2. Operante conditionering

2.1. Je doet iets en merkt op dat het lukt

2.2. het gedrag word aangeleerd of afgeleerd -> beloning of bestraffing

3. Sociaal leren

3.1. gedrag van andere overnemen

3.1.1. Plaatsvervangend leren: leren doordat een bepaald gedrag bij ander beloond word of afgestraft

3.1.2. Modelleren: leren doordat iemand dat bepaald gedrag stelt, zonder beloning of straf

3.2. mondeling, leren door imitatie , observeren

3.3. vooral bij modelpersonen, mensen die we respecteren. bv. idolen, mensen op tv

4. Inzichtelijk leren

4.1. plots begrijpen van iets nieuws

4.2. mogelijkheid om een probleem op te lossen

5. Latent leren

5.1. ongemerkt of toevallig leren =

5.2. erover nadenken -> eigen conclusies nemen,

5.3. zonder uitleg of hulp

6. Actief en constructief leren

6.1. actief betrokken zijn bij het leren

6.2. zelf info verwerken & verantwoordelijkheid nemen

6.3. zelf tot een resultaat komen