Mijn droomschool

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Mijn droomschool von Mind Map: Mijn droomschool

1. Leerkrachtparticipatie

1.1. Schoolpoort

1.2. gesprekken met ouders

1.3. vertrouwensband

2. Organisatie van de school

2.1. Als leefplek

2.1.1. Lied als bel (Freinet)

2.1.2. Speelplaats: bos, avontuur, uitleven

2.1.3. Grote zaal voor bijeenkomsten (Freinet, Jenaplan)

2.1.4. Buitenklas voor kleuters (Steiner)

2.2. Als thuis

2.2.1. Geluk, ontspannen (Freinet)

2.2.2. Prestatiedruk in het oog houden (Freinet)

2.2.3. Persoonlijke verwelkoming aan de poort

3. Leerlingenparticipatie

3.1. Inbreng in WERO-thema's

3.2. Leerlingenraad

4. Ouderparticipatie

4.1. Oudercomité

4.2. Schoolraad

5. Leerinhouden

5.1. Engels in de lagere school (Freinet & Jenaplan)

5.2. Voeling met de natuur (Steiner)

5.3. Flexibiliteit

5.4. Kennis maken met de maatschappij (Freinet)

6. Rol leerkracht

6.1. Leerlingen leren van elkaar

6.2. Sturing

6.3. Om de 2 jaar zeker een nieuwe leerkracht

6.4. Leerlingen elkaar leren helpen

7. Werkvormen

7.1. Inrichting van de klas

7.1.1. groepen van +/- 4 lln.

7.2. Leren plannen

7.3. Zelfstandig leren werken

7.3.1. Jenaplan

7.4. Leren hulp vragen aan je 'maatje'

7.4.1. Goede begeleiding nodig

7.5. Kinderen leren hun mening vormen (discussies)

7.5.1. Jenaplan,Dalton & Freinet

7.6. Hoge leerlingenactiviteit

7.7. Taak kiezen eerste uur van de dag

8. Evaluatie

8.1. Punten

8.1.1. Katholiek onderwijs

8.2. Schaal: zg, goed, voldoende,...

8.2.1. Methodescholen