User Behavior Analytics

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
User Behavior Analytics von Mind Map: User Behavior Analytics

1. Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ

1.1. Truy cập Website

1.1.1. Check thông tin sản phẩm/dịch vụ

1.1.2. Check hình ảnh sản phẩm/dịch vụ

1.1.3. Check các chương trình khuyến mại hiện có

1.1.4. So sánh với các sản phẩm/dịch vụ khác

1.1.5. Trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ

1.2. Trực tiếp truy cập vào Fanpage

1.2.1. Check thông tin liên quan

1.2.2. Check các chương trình khuyến mại

1.2.3. Check hình ảnh sản phẩm/dịch vụ

1.2.3.1. Tự đánh giá theo cảm quan cá nhân

1.2.3.2. Đánh giá trực tiếp hình ảnh tại địa điểm

1.2.4. Tự đánh giá Fanpage theo cảm quan cá nhân

1.2.5. Đánh giá tổng quan về sản phẩm/dịch vụ

1.2.6. Trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ

1.3. Tham khảo thông tin khuyến mại sâu

1.3.1. E-Commerce

1.3.1.1. Muachung

1.3.1.1.1. Tham khảo thông tin khuyến mại

1.3.1.2. Cungmua

1.3.1.2.1. Tham khảo thông tin khuyến mại

1.3.1.3. Other...

2. User Active

2.1. Đã biết tới sản phẩm/dịch vụ

2.1.1. Tìm kiếm sản phẩm

2.1.1.1. Search Engine

2.1.1.1.1. Google

2.1.1.1.2. Bing

2.1.1.1.3. Yahoo/Ask

2.1.1.2. Social Media

2.1.1.2.1. Facebook

2.1.1.2.2. Instagram

2.1.1.3. PR-Viral

2.1.1.3.1. Foody

2.1.1.3.2. Địa điểm ăn uống

2.1.1.3.3. Lozy

2.1.1.3.4. E-Commerce

2.2. Đang tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ

2.2.1. Tìm kiếm sản phẩm

2.2.1.1. Search Engine

2.2.1.1.1. Google

2.2.1.1.2. Yahoo/Ask

2.2.1.1.3. Bing

2.2.2. Hỏi bạn bè

2.2.2.1. Truy cập Fanpage

2.2.2.1.1. Check Reviews sản phẩm/dịch vụ

2.2.2.1.2. Check tương tác của Fanpage

2.2.2.1.3. Check hình ảnh sản phẩm/dịch vụ

2.2.2.2. Truy cập Website

2.2.2.2.1. Check thông tin sản phẩm/dịch vụ

2.2.2.2.2. Check hình ảnh sản phẩm/dịch vụ

2.2.2.2.3. Check các chương trình khuyến mại hiện có

2.2.2.2.4. So sánh với các sản phẩm/dịch vụ khác

2.2.2.2.5. Liên hệ trực tiếp

3. User Passive

3.1. Được bạn bè giới thiệu

3.1.1. Nghi ngờ sản phẩm

3.1.2. Tự đánh giá theo cảm quan cá nhân

3.1.3. Trải nghiệm sản phẩm (bị động)

3.2. Khách hàng có nhu cầu bất chợt

3.2.1. So sánh các sản phẩm/dịch vụ cùng loại

3.2.2. Lựa chọn ngẫu nhiên

3.2.2.1. Trải nghiệm sản phẩm

3.3. Khách hàng xung quanh điểm bán

3.3.1. Search Engine

3.3.1.1. Tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ

3.3.1.1.1. Đánh giá tổng quát

3.3.2. Tra cứu thông tin sản phẩm trực tiệp và truy cập Fanpage

3.3.2.1. Trực tiếp truy cập vào Fanpage

3.3.2.1.1. Check thông tin liên quan

3.3.2.1.2. Check các chương trình khuyến mại

3.3.2.1.3. Check hình ảnh sản phẩm/dịch vụ

3.3.2.1.4. Tự đánh giá Fanpage theo cảm quan cá nhân

3.3.2.1.5. Đánh giá tổng quan về sản phẩm/dịch vụ

3.3.2.1.6. Trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ

3.3.2.2. Tham khảo thông tin khuyến mại sâu

3.3.2.2.1. E-Commerce