Afgelopen 4 weken

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Afgelopen 4 weken von Mind Map: Afgelopen 4 weken

1. Week 1

1.1. Rollen van de leraar

1.1.1. Model

1.1.1.1. Voorbeeldfunctie

1.1.2. Coach

1.1.2.1. Begeleider

1.1.3. Ontwerper

1.1.3.1. Hoge verwachtingen

1.1.4. Expert

1.1.4.1. Vakkundig

1.1.5. Onderzoeker

1.1.5.1. Nieuwsgrierig

1.2. 3 functies van het onderwijs

1.2.1. Persoonlijke ontwikkeling

1.2.1.1. Coach

1.2.2. Overdracht maatschappelijke en culturele aspecten

1.2.2.1. Expert

1.2.3. Participeren in de maatschapij

1.2.3.1. Model

1.3. Ontwerpcyclus

2. Week 2

2.1. 6 leertheorieën

2.1.1. Rijping

2.1.1.1. Interactie

2.1.1.2. Nature

2.1.1.3. Nurture

2.1.1.4. Rousseau

2.1.2. Behaviorisme

2.1.2.1. Klassieke conditionering

2.1.2.1.1. Pavlov

2.1.2.2. Operante conditionering

2.1.2.2.1. Skinner

2.1.3. Cognivitisme

2.1.3.1. Declaratieve kennis

2.1.3.1.1. Wat?

2.1.3.2. Procedurele kennis

2.1.3.2.1. Hoe?

2.1.4. Sociaal-constructivisme

2.1.4.1. Leren te leren

2.1.4.2. Rijke leeromgeving

2.1.4.3. Begeleiden en IPV overdragen

2.1.5. Cultuur-historisch

2.1.5.1. Meerwetende partner

2.1.5.2. Vygotsky

2.1.5.2.1. Russische leertheorie

2.1.5.3. Zone van naaste ontwikkeling

2.1.5.3.1. Actuele ontwikkeling

2.1.5.3.2. Naaste ontwikkeling

2.1.6. Connectivisme

2.1.6.1. Kritisch nadenken

2.1.6.2. Netwerken

2.1.6.3. Betrouwbaarheid van een bron

2.2. 3 identiteits-dimensies

2.2.1. Levensbeshouwelijk

2.2.1.1. Geloof

2.2.2. Pedagogisch

2.2.2.1. Straffen/belonen

2.2.3. Onderwijskundig-organisatorisch

2.2.3.1. Lesvoorbereiding

3. Week 3

3.1. Ontwikkelings psygologie

3.1.1. Sociaal

3.1.1.1. Omgang met anderen

3.1.1.2. 3 niveaus van perspectief nemen

3.1.1.2.1. Egocentrisch

3.1.1.2.2. Verplaatsen in motief van een ander

3.1.1.2.3. Verplaatsen in perspectief van een ander

3.1.2. Motorisch

3.1.2.1. Fijne

3.1.2.2. Grove

3.1.3. Cognitief

3.1.3.1. Piaget

3.1.3.2. Stadiummodel

3.1.3.2.1. Sensomotorisch stadium

3.1.3.2.2. Pre-operationele stadium

3.1.3.2.3. Concreet operationele stadium

3.1.3.2.4. Formeel operationeel stadium

4. Week 4

4.1. Vormen van Leren

4.1.1. Activiteit gericht

4.1.1.1. Oppervlakkige kennis

4.1.1.2. Leuke activiteiten

4.1.1.3. Vermaak van leerlingen

4.1.2. Doelgericht

4.1.2.1. Behalen van belangrijke doelen

4.1.2.2. Leerkracht ontwerpt andere leeractiviteiten

4.2. Soorten leerdoelen

4.2.1. kennis- en inzichtdoelen

4.2.2. Vaardigheidsgeoriënteerde doelen

4.2.3. Attitude gerelateerde doelen

4.3. SMART

4.3.1. Specefiek

4.3.2. Meetbaar

4.3.3. Acceptabel

4.3.4. Realistisch

4.3.5. Tijdsgebonden

4.4. Bloom's Taxonomie (hulpmiddelen formuleren leerdoelen)

4.4.1. Hogere orde vragen

4.4.1.1. Analyseren 4

4.4.1.2. Evalueren 5

4.4.1.3. Creëren 6

4.4.2. Lagere orde vragen

4.4.2.1. Onthouden 1

4.4.2.2. Begrijpen 2

4.4.2.3. Toepassen 3

4.5. Lesmodellen

4.5.1. IKA

4.5.1.1. Inleiding

4.5.1.2. Kern

4.5.1.3. Afsluiting

4.5.2. ADI

4.5.2.1. Activerende Directe Instructie

4.5.2.1.1. 1. Terugblik

4.5.2.1.2. 2. Oriëntatie

4.5.2.1.3. 3. Uitleg

4.5.2.1.4. 4. Begeleidende oefening

4.5.2.1.5. 5. Zelfstandige verwerking

4.5.2.1.6. 6. Evaluatie

4.5.2.1.7. 7. Reflectie

4.5.3. PGL

4.5.3.1. Probleem Gestuurd Leren

4.5.3.1.1. 1. Introduceren realistisch probleem

4.5.3.1.2. 2. Plan van aanpak en taakverdeling maken(in groepjes leerlingen)

4.5.3.1.3. 3. Uitvoeren + ''oplossing'' formuleren + feedback vragen

4.5.3.1.4. 4. Presenteren