Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Eventyr von Mind Map: Eventyr

1. Skrevet i datid

1.1. og starter tit med "der var engang2

2. Det gode mod det onde

3. Noget der går igen

3.1. fx tallet tre altså noget der sker 3 gange

4. fabeldyr eller lignende

5. foregår tidligere fx i middelalder

6. En helt der redder verden

7. Noget uventet der sker

8. Fantasifuldt og urealistisk

9. Det hele ender godt