Fyldt med energi - om kulbrinteforbindelser - olie & gasser

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Fyldt med energi - om kulbrinteforbindelser - olie & gasser von Mind Map: Fyldt med energi - om kulbrinteforbindelser - olie & gasser

1. Fra solenergi til olie s. 50

1.1. Olien bliver dannet

1.1.1. Øvelser 4.1 & 4.2

1.1.2. Fossilt brændsel

1.1.3. Dannet af døde planter & dyr

1.2. Oliens atomer

2. Alkaner

2.1. Alle alkaner indeholder kun Carbon & Hydrogen.

2.2. Alkaner er carbonhydrider, der kun indeholder enkeltbindinger.

3. Benzinmotor

3.1. Komprsion

3.2. forbrænding

3.3. udblæsning

4. Massefylde af olie

4.1. 0,8

4.2. Flydende

5. Råolie

5.1. Olieraffinderi

5.1.1. På et Olieraffinaderi bliver der raffineret råolie til noget mere brugbart produkter

5.2. Destillation

5.2.1. Destillation er en metode til at adskille væsker eller faste stoffer med forskellige kogepunkter

5.3. Råolie er den ubehandlede olie, som udvindes fra jordens undergrund.

5.4. Egenskaber

5.4.1. Smøreevne

5.4.2. Brændbarhed

6. Forbrænding af olieprodukter

7. Methan

7.1. Methan er den simpleste kulbrintforbindelse der overhovedet findes.

7.2. Den er også den enkleste kulbrinte.

8. Isomer

8.1. Isomer består af en af to eller flere kemiske forbindelser, der har samme molekyleformel. Men forskellig opbygning.

9. Brændselsceller

10. Olieforurening

11. Olie i havet

11.1. Olieforurening

11.2. Tankskibe

11.2.1. Boreplatforme

11.3. Boreplatforme

11.4. Olieledninger

12. Naturgas

12.1. Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden på samme måde som råolie

12.2. Den består henholdvis af Metan, men den indeholder også Ethan, propan, og butan og andre længere kulbrintstoffer.