Departamentul Control Calitate

Project Control, Project Closing, Timeline template

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Departamentul Control Calitate von Mind Map: Departamentul Control Calitate

1. Experți

1.1. Controlează îndeplinirea standartelor companiei= controlează lucrul Managerului de restaurant

1.1.1. Standartele producerii

1.1.2. Standartele deservirii

1.1.3. Standartele interierului

1.2. Total controale pe lună

1.2.1. Producerea- 3 controale

1.2.2. Deservirea și interier- 2 controale

1.3. Lista de control

1.3.1. Lista de control pe producere

1.3.1.1. -Nota obținută în urma controlului

1.3.1.2. -Observări

1.3.1.2.1. Datele pentru raportul final

1.3.1.3. -Recomandări

1.3.2. Lista de control pe deservire

1.3.2.1. -Nota obținută în urma controlului

1.3.2.2. -Observări

1.3.2.2.1. Datele pentru raportul final

1.3.2.3. -Recomandări

1.3.3. Lista de control pe interier

1.3.3.1. -Nota obținută în urma controlului

1.3.3.2. -Observări

1.3.3.2.1. Datele pentru raportul final

1.3.3.3. -Recomandări

1.4. Nota obținută în urma controlului

1.4.1. Producerea- 100 puncte (punctajul maxim)

1.4.2. Deservirea- 100 puncte (punctajul maxim)

1.4.3. Interier- 100 puncte (punctajul maxim)

2. Mystery shoppers

2.1. Controlează lucrul departamentelor: 1.Departamentul de instruire (managerii de restaurante) 2.Departamentul de instruire (ospătarii) 3.Departamentul de instruire (bucătarii) 4.Departamentul HR (asigurarea și instruirea personalului tehnic)

2.1.1. Analizează localul dupa următoarele criterii:

2.1.2. Gustos (Da/Nu)

2.1.3. Curat (Da/Nu)

2.1.4. Deservire rapidă (Da/Nu)

2.1.5. Amabil (Da/Nu)

2.2. Total controale pe lună

2.2.1. Restaurantele fără livrare- 4 controale

2.2.2. Restaurantele cu livrare- 4 controale în sală 2 controale livrare

2.3. Lista de control

2.3.1. Lista de control Shopper restaurant

2.3.1.1. -Nota obținută în urma controlului

2.3.1.2. -Observări

2.3.1.2.1. Datele pentru raportul final

2.3.1.3. -Recomandări

2.3.2. Lista de control Shopper livrare

2.3.2.1. -Nota obținută în urma controlului

2.3.2.2. -Observări

2.3.2.2.1. Datele pentru raportul final

2.3.2.3. -Recomandări

2.4. Nota obținută în urma controlului

2.4.1. Shopper restaurant- 10 puncte (punctajul maxim)

2.4.2. Shopper livrare- 10 puncte (punctajul maxim)