tema pentru acasa

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
tema pentru acasa von Mind Map: tema pentru acasa

1. a)numerele naturale in ordine crescatoare(1,2,3,...,2n);

2. Sa se scrie un program care din creaza un tablou A[1..n] ,n<=100 :

2.1. b)numere naturale in ordine descrescatoare(n,n-1,...1);