Tekijänoikeudet/ tietosuoja.

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Tekijänoikeudet/ tietosuoja. von Mind Map: Tekijänoikeudet/ tietosuoja.

1. Myös esityksellä on tekijänoikeudet, vaikka sävellyksellä ei sitä enää ole (esim. videon musiikki)

2. TEEMA1. Kirjaa keskeisiä somekettisuosituksia oppilaitokselle

2.1. Miksi?

2.1.1. Yhdessä tekeminen ja verkostoituminen

2.1.2. Ammatillinen kehittyminen

2.1.3. Uuden tiedon rakentaminen

2.1.4. Tiedon jakaminen ja kommunikointityökalu

2.1.5. Markkinointi

2.2. Huomioitavaa

2.2.1. Tietoturvariskit

2.2.2. Salassapitovelvollisuus

2.2.3. Tekijänoikeudet

2.2.4. Pidetään huolta että kaikilla opiskelijoilla on valmiudet toimia somessa.

2.3. Sosiaalinen media opetuskäytössä

2.3.1. Sovitaan pelisäännöt

2.3.1.1. Miten paljon kouluttaja on velvollinen olemaan Somessa tavoitettavissa?

2.3.2. Pyritään vuorovaikutteisuuteen

2.4. SOSIAALINEN MEDIA ON HYVÄ RENKI MUTTA HUONO ISÄNTÄ

2.5. http://amimoss01/toiminta/Palvelutuotanto/Documents/Toimintaohje%20Sosiaalisen%20median%20pelinsäännöt%20Amiedussa.pdf

3. TEEMA 2. Mitä tulisi huomioida käytettäessä sosiaalisen median ilmaispalveluja opetuksessa?

3.1. opiskelijan lupa/suostumus, vapaaehtoisuus, ei voida pakottaa ilmaispalveluihin jotka vaatii rekisteröitymisen

3.2. eri palveluilla erilaiset käyttöehdot (esimerkiksi saako palvelun järjestäjä oikeudet palvelussa julkaistuun materiaaliin?)

3.2.1. Turvallisuus?

3.3. ohjeistus somekettiin myös aikuisille on tarpeen

3.4. Pysyvätkö palvelut ilmaisina ikuisesti?

3.4.1. Mitä jos käyttöehdot muuttuvat?

3.5. Oma osaamisen puutteellisuus ja lähituen puute.

3.6. Sopivimman palvelun valintakriteerit?

4. TEEMA 3. Kirjaa opetukseen liittyviä keskeisiä erityisoikeuksia tekijänoikeuksissa

4.1. Creative Commons -lisenssit

4.1.1. Tekijä tulee aina mainita. Lisärajoitukset kannattaa aina tarkistaa huolellisesti (sallitaanko esim. kaupallinen käyttö)

4.2. 20-sivun kopiointioikeus

4.2.1. (tai max 50% julkaisusta)

4.3. Linkitysoikeus

4.4. Selittäviä piirroksia voi kopioida esim. polttomoottorin havainnekuva

4.5. teoskynnyksen hahmottaminen voi olla haasteellista

4.6. joskus esim. linkitys voi olla sallittua vaikka sisältöä ei saisi suoraan lainata

4.7. Esimerkiksi ylen kanavia saa hyödyntää opetuksessa.

5. TEEMA 4. Mitä tulisi huomioda valokuvien tai videoiden käytössä opetuksessa?

5.1. Tekijänoikeudet

5.1.1. cc

5.1.2. yli 50 v vanhoja kuvia saa käyttää

5.1.3. 70 v taiteilijan kuolemasta - taideteosta saa käyttää

5.2. Kuvausluvat ja julkaisuluvat

5.2.1. Alaikäistä kuvatessa lupa vanhemmilta on aina oltava.

5.2.2. Julkisissa tiloissa kuvaaminen on sallittua jollei se ole erikseen kiellettyä. Hyvä tapa on kuitenkin aina kysyä lupa kuvattavalta.

5.2.2.1. Julkisen tilan määrittäminen voi olla vaikeaa

5.3. Sanavapaus ja yksityisyyden suoja

5.3.1. Kotirauhan suojaamissa paikoissa ei saa kuvata ilman lupaa koskaan.

5.3.2. Julkisuuden henkilöitä saa kuvata ilman lupaa paitsi kotirauhan suojaamissa paikoissa.

5.3.2.1. milloin henkilö määritellään julkisuuden henkilöksi?

5.4. työpaikalla tapahtuvasta kuvaamisesta sovittava opiskelijan työnantajan/työharjoittelupaikan kanssa tarkoin siitä mitä on sallittua kuvata ja missä kuvia voi julkaista

5.5. opettajan yksityisyys - myös opiskelijat kuvaavat joskus opettajia kysymättä - missä julkaisevat??

5.5.1. Opiskelijat kuvaavat joskus myös kouluttajien oppimateriaaleja - näitä materiaaleja jaetaan esimerkiksi Facebookissa kurssikavereille

6. TEEMA 5.Digiluvan edut ja puutteet

6.1. Edut

6.1.1. Helpottaa aineistojen käyttöä opetuksessa.

6.1.2. Helpottaa opetuksen sisällön monipuolistamista ja täydentää omia opintoaineistoja.

6.1.3. Ei tarvitse itse tehdä kaikkea opintoaineistoa.

6.1.4. Antaa mahdollisuuden opiskelijoille hyödyntää kuvia jne. omissa oppimistehtävissä ja opinnäytetöissä.

6.1.4.1. hyödynnetyn aineiston tekijöiden nimet tulee mainita tarkasti ja oikein.

6.2. Puutteet

6.2.1. Vaikea hahmottaa mitä aineistoa saa käyttää ja mitä ei.

6.2.1.1. lisenssit ja muut käyttöehdot?

6.2.2. Täytyy muistaa tarkastaa Kopioston sivuilta mitkä tahot ovat kieltäneet aineiston käytön.

6.2.3. Opintojen päättyessä ongelmana on se, että kun oppilaat tottuvat aineiston ottamiseen, tavasta voi olla vaikea päästä eroon.

6.2.4. Kenellä vastuu riittävästi tiedottaa näistä asioista?

6.2.5. Ohjeet monimutkaisia ja vaikeaselkoisia.

6.2.5.1. komppaamme tätä...