Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Toetsing von Mind Map: Toetsing

1. meten

1.1. selecteren

1.2. leerproces stimuleren

2. kwaliteitscriteria

2.1. validiteit

2.2. betrouwbaarheid

2.2.1. intersubjectiviteit

2.3. bruikbaarheid

2.4. transparantie

3. verschillende toetsvormen

3.1. kennis, inzicht, transfer

3.2. schriftelijk, handeling

3.3. summatief, formatief

4. leerdoelen

5. beoordelingcriteria

5.1. globaal

5.1.1. analytisch

6. taxonomie

7. toetscyclus

7.1. pdca