NAH Hersenletsel

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
NAH Hersenletsel von Mind Map: NAH Hersenletsel

1. WG 2 (Naam? procesgericht)

1.1. Processen waarlangs een Case gaat

1.1.1. Hoe gaat het als het goed verloopt? In kaart brengen

1.1.2. Waar zijn er knelpunten als je er een groot aantals cases doorheen laat lopen?

2. Organisaties

2.1. Revalidatie

2.1.1. De Hoogstraat, Utrecht

2.1.1.1. juni-aug 2008

2.1.2. Reade, Amsterdam

2.1.2.1. INR Programma 2010?

2.2. MEE

2.2.1. MEE Amersfoort

2.3. Lotgenoten

2.4. Professionals in NAH

2.5. Hersenletsel.nl

2.5.1. Blad Hersenletsel magazine

2.5.2. Fusie-organisatie van

2.5.2.1. Cerebraal

2.5.2.2. CVA-Vereniging

2.5.2.3. AVN Afasie Vereniging Nederland

2.5.3. Doelen Hersenletselcentrum regionaal:

2.5.3.1. Informatieverstrekking naar (en van)

2.5.3.1.1. NAH-patienten, persoonlijk

2.5.3.1.2. Mantelzorgers, persoonlijk

2.5.3.1.3. Zorginstellingen, specifiek

2.5.3.1.4. Andere organisaties, speciefiek voor de regio

2.5.3.1.5. Hersenletsel.nl landelijk

2.5.3.2. Belangenbehartiging Regionaal

2.5.3.2.1. Zorginstellingen

2.5.3.2.2. Gemeenten

2.5.4. HersenletselCentra

2.5.4.1. is expertise centrum

2.5.4.1.1. naar model van Afasie centra

2.5.4.2. Groningen & Drente

2.5.4.3. Gelderland

2.5.4.4. Utrecht

2.5.4.4.1. Klankbordgroep

2.5.4.4.2. Loket?

2.5.4.5. Zuid-Holland

2.5.4.6. Brabant

2.5.4.7. Zeeland

2.5.5. Doelen Hersenletsel.nl: landelijk

2.5.5.1. Informatieverstrekking naar (en van)

2.5.5.1.1. Andere landelijke organisaties

2.5.5.1.2. Regionale HersenletselCentra

2.5.5.1.3. Generiek, landelijk en algemeen

2.5.5.2. Belangenbehartiging van NAH-patienten naar landelijke partijen

2.5.6. Project-organisatie:

2.5.6.1. Monique Lindhout, directeur Hersenletsel.nl

2.5.6.1.1. budgethouder

2.5.6.1.2. eindverantwoordelijk naar Voucherhouders

2.5.6.2. Peter Brouwers, regiomanager Siza Gemini, namens Zorgaanbieders

2.5.6.3. Karen Schipper, psycholoog Reinaarde, Sr onderzoeker VUmc

2.5.6.3.1. Projectmedewerker

2.5.6.4. Mia Verschaeve, manager Afasiecentrum Rdam.

2.5.6.4.1. Projectleider

2.5.6.5. Legt verantwoording af aan Stuurgroep

2.5.6.5.1. bestuurders patientenverenigingen

2.5.6.5.2. vertegenwoordigers zorgaanbieders