К. С. Шендеровський "Як написати успішне есе"

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
К. С. Шендеровський "Як написати успішне есе" von Mind Map: К. С. Шендеровський "Як написати успішне есе"

1. електронне навчання

2. Есе: питання стилю, жанру, мети та завдань письмової роботи

2.1. Есе як жанр літератури

2.1.1. Task

2.1.2. Prerequisites

2.2. Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невели-кого обсягу й вільної композиції.

2.2.1. Task

2.3. Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проб-леми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.

3. Prerequisites

3.1. навчання

3.2. практика

3.3. конкурси

4. Resources

4.1. джерело навчання

4.2. студенти