ทรัพยากรธรรมชาติ

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
ทรัพยากรธรรมชาติ von Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดิน

2. น้ำ

3. ป่า

3.1. ปัญหา

3.1.1. ตัดไม้

3.2. สาเหตุ

4. เเร่