Tom Gislevs projekter i 2013-14

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Tom Gislevs projekter i 2013-14 von Mind Map: Tom Gislevs projekter i 2013-14

1. Blog

1.1. Engelsk

1.1.1. 6.b

1.1.1.1. Invitere klasseteam til samarbejde

1.1.2. 7.b

1.1.2.1. Invitere klasseteam til samarbejde

1.1.3. 8.a

1.1.3.1. Samarbejde på årgangen.

1.2. Matematik

1.2.1. 2.c

1.2.1.1. Inddragelse af teammakker

1.3. Elevrådet

1.3.1. Samarbejde med den elevrådsansvarlige lærer

2. GAfE implementeres på Engdalskolen i 2013-14

2.1. Lærere

2.1.1. GAfE bruges som samarbejdsredskab mellem teamkoordinatorer

2.1.2. GAfE bruges som samarbejdsredskab på lærermøder.

2.1.3. Introduktion til GAfE

2.1.3.1. Udskolingen

2.1.3.2. Mellemtrin

2.1.3.3. Indskolingen

2.1.4. GAfE for forsættere

2.1.4.1. Udskolingen

2.1.4.2. Mellemtrin

2.1.4.3. Indskolingen

2.2. Elever

2.2.1. Jeg arbejder udelukkende i GAfE i mine egne klasser.

2.2.1.1. Afsmittende virkning på andre fag

2.2.1.2. Afsmittende virkning på andre klasser

2.2.1.3. Afsmittende virkning på kollegaer i samarbejdsrelationer

3. Eleven som producent

3.1. GAfE

3.1.1. Dokument

3.1.2. Regneark

3.1.3. Formular

3.2. Skoletube

3.2.1. Slide Maker

3.2.2. Tiki-toki

3.2.3. Pow Toons

4. Alternativ hardware

4.1. Android tablets

4.1.1. Synergi med GAfE

4.2. Chromebooks

4.2.1. Samarbejde med Mårslet Skole

4.3. Udrangerede bærbare

4.3.1. Ubuntu OS

5. PLC

5.1. Samarbejde med andre skoler

5.1.1. Mikkel

5.1.2. Jesper

5.2. Samarbejde med Lokal PLC

5.3. Samarbejde med lokale ressourcepersoner