Видове изображения

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Видове изображения von Mind Map: Видове изображения

1. GIF

1.1. Priority

1.2. GIF (Graphics Interchange Format) е графичен формат, който компресира битмап изображения с максимум до 256 цвята

1.2.1. Task 1

1.2.2. Task 2

1.3. Един от разрешените 256 цвята може да бъде означен и използван като прозрачен: с това част от изображението може да прозира и през него да се вижда примерно фоновия цвят, друго изображение.

1.3.1. Call 1

1.3.2. Call 2

1.4. Недостатък на GIF формата е лошата компресия на изображения с плавно преливане на цветове. Такива изображения са обикновено снимките, за които по-подходящ е един от следващите два вида изображения: JPEG или PNG.

1.4.1. Meeting 1

1.4.2. Meeting 2

2. JPEG

2.1. Priority

2.2. JPEG е най-често използвания формат за компресиране на снимки. Механизмът, който се използва от JPEG за компресия, е много добър за изображения с много и плавно преливащи се цветове - подходящо за сники. От друга страна, JPEG не се справя особено добре с изображения, в които има рязка промяна на цветове.

2.2.1. Task 1

2.2.2. Task 2

2.3. С JPEG можете да постигнете ефекта на interlace GIF (илюзия за по-бързо зареждане на изображението): трябва само да запишете файла като progressive JPEG.

2.3.1. Call 1

2.3.2. Call 2

2.4. PEG постига много добра степен на компресия, но срещу определена цена: загуба на информация. JPEG компресираното изображение малко или много ще се различава от оригиналното и няма да може да го въстанови изцяло.

2.4.1. Meeting 1

2.4.2. Meeting 2

3. PNG

3.1. Priority

3.2. PNG (Portable Network Graphics): формат, добър както за графики, така и за снимки

3.2.1. Tasks

3.2.2. Task 2

3.3. PNG форматът се създава по една прозаична причина: създателите на широко разпространения GIF формат решават да изискват лицензионна такса от потребителите на GIF

3.3.1. Call 1

3.3.2. Call 2

3.4. Поддръжка за PNG: всички по-големи браузъри като Firefox, Chrome, Opera, Safari поддържат много добре PNG файлове. Internet Explorer обаче има доста проблеми с PNG - особено с прозрачните части от изображенията. По-новите версии на Internet Explorer (7 и 8)се справят по-добре, но все още някои проблеми не са решени.

3.4.1. Meeting 1

3.4.2. Meeting 2

4. SVG

4.1. Priority

4.2. SVG (Scalable Vector Graphics): запазване на качеството при промяна на размера

4.2.1. Task 1

4.2.2. Task 2

4.3. Досега разгледаните три вида формат, GIF, JPEG и PNG, работят с битмап изображения, независимо от алгоритмите, които използват за компресия. Битмап файловете съдържат информация за отделните точки (пиксели), от които е създадено изображението. Ако увеличите битмап изображение, броят на точките му няма да нарастне - вместо това ще се увеличи размерът на всяка от точките.

4.3.1. Call 1

4.3.2. Call 2

4.4. За разлика от битмап формата, SVG използва вектори за описване на изображенията. С увеличаване на изображението, векторите ще опишат пропорционално повече точки и изображението ще запази качеството си.

4.4.1. Meeting 1

4.4.2. Meeting 2