Khoá học "Tiếng Anh Dẫn Tour" [SITEC] "***4.900.000đ* **"

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Khoá học "Tiếng Anh Dẫn Tour" [SITEC] "***4.900.000đ* **" von Mind Map: Khoá học "Tiếng Anh Dẫn Tour" [SITEC] "***4.900.000đ* **"

1. Học kỹ năng giao tiếp thực tế

2. Kỹ năng dẫn tour

3. Kiến thức các điểm tham quan, ẩm thực

4. Thực hành DẪN TOUR ***tại Saigon Adventure (cty mẹ)* **

4.1. Nhận 100.000đ + Tiền Tip (từ khách)