17 Motiveren, 18 Vragen stellen, 19 Groepsklimaat, 20 Orde houden

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
17 Motiveren, 18 Vragen stellen, 19 Groepsklimaat, 20 Orde houden von Mind Map: 17 Motiveren, 18 Vragen stellen, 19 Groepsklimaat, 20 Orde houden

1. 20. Orde

1.1. Orde en verstoring: Orde hangt samen met de leeractiviteit, Orde hangt samen met het lesdoel.

2. 17. Grondhouding

2.1. Gebruik je eigen motivatie als model

2.2. Toon belangstelling

2.3. Stimuleer de leerling in wat hij goed kan

2.4. Zorg voor werderkeering

3. 17. Postitief leerklimaat

3.1. Wijzen op wat wel gelukt is

3.2. Scoren wat er goed is

3.3. Neutraal zijn bij een fout antwoord, postief zijn bij een goed antwoord

4. 17. Een notatievorm gebruiken uit een eerdere leerfase

4.1. Notatie is een manier van noteren. Daardoor kan een leerling een gevoel krijgn dat de opdracht veel gemakkelijker is dan hij dacht.

5. 18. Open en gesloten vragen

5.1. Bij openvragen krijgen de leerlingen de kans om te praten. Bij gesloten vragen is het een Ja/Nee antwoord.

6. 18. Reproductieve vragen en productieven vragen

6.1. Reproductieve vragen leiden tot een van te voren vastaand antwoord. Productieve vragen zijn geschikt als je de leerlingen wilt activeren om samen of individueel over een onderwerp na te laten denken.

7. 18. Convergeten en divergente vragen

7.1. Convergente vragen leiden tot een antwoord dat gaat over de behandelde stof. Divergente vragen zijn uiteenlopend, Deze vragen nodigen uit om creatief te denken, oplossingen te verzinnen. Hierbij zijn diverse antwoorden mogelijk.

8. 18. Evaluatie vragen

8.1. Verwacht een antwoord over hoe iets is gegaan. Deze vragen kunnen over een mening of proces gaan. Je gebruikt deze vragen ook tijden een evaluatie van je activiteit.

9. 19. Wat is een goed groepsklimaat

9.1. Dit is een klimaat waar goed gewerkt wordt, de leerlingen op hun gemakt zijn en gewaardeerd voelen, de leerlingen zelf een positieve bijdrage willen leveren aan de gang van zaken.

10. 19.3 Activiteiten en sfeer

10.1. Liedjes, Spelletjes, Verhaaltjes, Positief gedrag stimuleren tussen de leerlingen.

11. 19.4 Verschillende soorten interventies

11.1. Preventieve en curatieve interventies

11.1.1. Deze grijpen in om de situatie te veranderen. Het voor komen van een situatie. (pre) Curatief is het oplossen van de situatie. verschillende technieken: Richten op de klimaat van de klas. Postieve aandacht schenken

12. 19.4.2. Expliciet zijn & confrontatie

12.1. Letten op je eigen houding. Jij bent het rol model voor de leerlingen. Confronteer een leerling ook direct op zijn houding.

13. 20. De meest voorkomende ordeverstoringen verhelpen

13.1. Nonverbale ingrepen ( wachten tot het rustig is, zeggen dat je nu met de les gaat beginnen, Recht opstaan etc.)

13.2. Verbale ingrepen ( Iets zeggen over het gedrag van een leerling)

14. Orde op school niveau

14.1. Informeel overleg met overige teamleden

14.2. Formeel overleg in de leerlingenbespreking

15. 20. Orde en onderwijsstijl

15.1. De leerstofgerichte onderwijsstijl ( De leerstof staat voorop en de leerling daarna)

15.2. Pedagogisch gerichte onderwijsstijl ( Probeert de leerstof op de leerling af te stemmen)

16. 20. Ernstige orde verstoringen

16.1. Gedragsproblemen. Kan hinderlijk zijn voor de leerlingen de leraar en onderwijsassistent. Ernstig verstorend gedrag kap je direct af.