Data visualisatie

Afstudeerverslag kopstukken

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Data visualisatie von Mind Map: Data visualisatie

1. Managementsamenvatting

2. Reflectie

2.1. Inleiding

2.2. Planning

2.3. Probleemanalyse

2.4. Doelstelling

2.5. Gebruikte methodieken

2.6. Reflectie a- & b competenties

2.7. Uiteindelijk product

2.8. Uitgebreid A-comp.

2.8.1. Verwijzen naar bijlage en waarom ik deze heb behaald

2.9. Uitgebreid B-comp.

2.9.1. Verwijzen naar bijlage en waarom ik deze heb behaald

2.10. Begeleiding vanuit school

2.11. Begeleiding vanuit bedrijf

2.12. Conclusie

3. Inleiding

3.1. Korte inleiding van alle hoofdstukken

4. Voorwoord

5. Aanpak van het afstudeertraject

5.1. Inleiding

5.2. Probleemstelling

5.3. Probleemanalyse

5.4. Doelstelling

5.5. Hoofdvragen & deelvragen

5.5.1. Hoe kan er een dynamische visualisatie gebouwd worden die realtime de metadata van meerdere sensoren op een manier toont waarbij de behoefte van de doelgroep vervuld kan worden binnen 6 maanden?

5.5.1.1. Wat zijn de behoeftes van de doelgroep die gebruik zullen maken van de visualisatie?

5.5.1.2. Over welke functionaliteiten moet de visualisatie beschikken volgens Munisense?

5.5.1.3. Wat zijn de mogelijkheden van het visualiseren van metadata binnen het door Munisense gebouwde web-omgeving?

5.5.1.4. Hoe kan de visualisatie dynamisch gemaakt worden?

5.5.1.5. Hoe kan de gekozen oplossingsmogelijkheid geïmplementeerd en getoetst worden binnen het klantenportaal?

5.6. Gebruikte methodieken & tools

5.7. Gebruikte tools (software)

5.8. Literatuuronderzoek

5.9. Onderzoekaanpak

5.9.1. Inleiding

5.9.2. Welke resultaten heb ik geboekt?

5.9.2.1. Use-cases

5.9.2.2. Customer Journey

5.9.2.3. Persona's

5.9.2.4. Concurrentieanalyse

5.9.2.5. nul-meting

5.9.2.6. deelvragen

5.9.2.7. conclusie

5.9.2.7.1. herhaal d deelvragen en doelstelling van deze deelvragen en bevredigsheid behaalt zijn

5.10. Aanpak van het analyserapport

6. Ontwerpsaanpak

6.1. Inleiding

6.2. Doelstelling van het ontwerp (doelstelling van deze fase)

6.2.1. 3 ontwerpvormen

6.2.1.1. Funcrtioneel ontwerp

6.2.1.1.1. Eerst het resultaat daarna beschrijven van het proces

6.2.1.2. Grafische ontwerp

6.2.1.2.1. Eerst het resultaat daarna beschrijven van het proces

6.2.1.3. Technische ontwerp

6.2.1.3.1. Eerst het resultaat daarna beschrijven van het proces

6.3. Deelvragen

6.3.1. Alle onderwerpen wat zijn de die ik erover kan stellen

6.4. Testen

6.4.1. usability test

6.4.1.1. usabilty aanpak

6.4.1.2. usability uitvoeren

6.4.1.3. usability resultaten

6.4.1.4. bevinding van de stakeholders (mening)

6.4.1.5. conclusie

7. Realiseren

7.1. Ontwerp vertalen

7.1.1. Inleiding

7.1.2. Hoe is het ontwerp vertaalt?

7.1.3. Deelvragen

7.1.4. Doelstelling

7.1.5. wat zijn de resultaten

7.1.6. prototypes

7.1.7. prototypes testen

7.1.8. Testen hoe de documenten die ik achterlaat bij het bedrijf testen met 1 á 2 medewerkers (vb. beheerdocument)

7.1.9. Conclusie

7.1.9.1. Reflecteren naar zowel de deelvragen en de doelstelling

8. Nawoord

8.1. Vragen of mijn bedrijfsbegeleider(of collega) dit kan schrijven

9. Bedrijf

9.1. Wie ze zijn, missie, visie enz.

9.2. Waar heb ik gezeten, mijn rol

9.3. Diagram van bedrijf, organogram(waar heb ik gezeten)