Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Privacymanagement von Mind Map: Privacymanagement

1. AVG

1.1. art 24 lid 1 AVG

1.2. Bescherming persoonsgegevens

1.3. Mogelijk maken vrij verkeer persoonsgegevens binnen de EU

2. Gegevensverwerking

2.1. Persoonsgegevens

2.1.1. Indirecte gegevens

2.1.1.1. Telefoonnummer

2.1.1.2. PI-adres

2.1.2. Directe gegevens

2.1.2.1. Naam

2.1.2.2. Adres

2.1.3. AP

2.2. Bijzondere gegevens

2.2.1. Politieke overtuiging

2.2.2. Geloof

2.2.3. Geslacht

2.2.4. Bio medische

2.3. Strafrechtelijke gegevens

2.3.1. Strafblad

2.3.2. Strafbaar feit

2.3.3. FG

2.3.3.1. Overheidsinstantie

2.3.3.2. regelmatige, stelselmatige grootschalige observaties onderdeel kernbezigheid zijn

2.4. Gevoelige gegevens

2.4.1. Inkomen

2.4.2. Locatiegegevens

3. Verwerker

3.1. Opdrachtnemer

3.1.1. Accountant

3.1.1.1. HBO Accountancy

3.1.1.2. WO accountancy (RA/AA)

3.1.2. Boekhouder

3.1.2.1. MBO niveau 4 Administratief medewerker

3.1.2.2. HBO finance & controle

3.1.2.3. HBO Accountancy

3.2. Verwerkingsovereenkomst met verwerkingsverantwoordelijke

4. Verwerkingsverantwoordelijke

4.1. Opdrachtgever

4.1.1. Directeur

4.1.1.1. HBO bedrijfeconomie

4.1.1.2. HBO bedrijfskunde

4.1.1.3. HBO marketing

4.1.1.4. WO

4.1.1.5. Cursus. Bijscholing

5. Sub-verwerker

5.1. Onder-opdrachtnemer

5.1.1. Salarisverwerker

5.1.1.1. MBO administratief

5.1.1.2. MBO secretarieel

5.1.1.3. Bijscholing

5.2. Sub-verwerkingsovereenkomst met verwerker

6. Compliance

6.1. Voldoen aan wet en regelgeving

7. E-privacy

7.1. Gegevensbescherming rondom communicatie

7.1.1. E-mail

7.1.2. Internet

7.1.3. Sms

7.1.4. Internet-telefonie

7.1.4.1. Watsapp

7.1.4.2. Skype

7.2. Vervanging e-pv

8. Ethiek

8.1. Regels waaraan je je moet houden

8.2. normen en waarde belanghebbende