fysieke (over)belasting

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
fysieke (over)belasting von Mind Map: fysieke (over)belasting

1. niet ergonomisch werken

2. te zwaar tillen

3. verkeerde hulpmiddelen gebruiken

4. verkeerd tillen

5. overbelasting

6. te weinig rust nemen