Santun ammatillinen verkosto opettajuuden näkökulmalla

Santun verkosto

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Santun ammatillinen verkosto opettajuuden näkökulmalla von Mind Map: Santun ammatillinen verkosto opettajuuden näkökulmalla

1. Työnantaja Espoon kaupunki

1.1. Oma tiimi

1.1.1. Operatiivinen toiminta, yhdessä tekeminen aktiivista

1.2. Johtoryhmä

1.2.1. Operatiivisen toiminnan ohjaus. Yhteistyö aktiivista ja vuorovaikutteista

1.3. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

1.3.1. Sisältää Business Espoon, maahanmuuttoasiat, strategisen johtamisen. Aktiivisuus vaihtelee hieman, mutta suhteelllisen säännöllistä ja rakenteissa

1.3.2. Yhteistyön toimivuus on vaihtelevaa ja riippuu asiasta/projektista.

1.4. Ytet, Tepa, Sito

1.4.1. Sivistystoimi lähimpänä, koska nuorten asiat kuuluvat sinne. Muiden toimialojen kanssa satunnaisempaa mm. palkkatukipaikkojen ja opinnollistamisen kanssa tehtävä yhteistyö

1.5. Muut toimialat

1.5.1. Sotet

1.5.1.1. Aikuissosiaalityö

1.5.1.1.1. Jaetaan asiakkaita ja osin samoja tilojakin. Yhteistyö vuorovaikutteista ja säännöllistä

1.5.1.2. Vammaispalvelut, nuorten palvelut, terveyspalvelut jne.

2. Oppilaitosyhteistyö

2.1. Omnia

2.1.1. Koulutusostot

2.1.2. Osaamisen tunnistamisen kehittäminen - on ollut haasteellista välillä. Samantahtisuus on puuttunut.

2.1.3. Yhteistyö on kuitenkin satunnaista ja asiasta riippuvaa

2.2. Laurea-ammattikorkeakoulu

2.2.1. Opetusharjoittelu

2.2.1.1. Vastuuopettaja Kaijus. Suht säännöllinen yhteydenpito sekä harjoitteluun että muuhun yhteistyöhön liittyvissä asioissa

2.2.1.2. Muut opettajat - hyviä kontakteja ja päästiin työskentelemään yhdessä. Harjoittelun päätyttyä yhteydenpito hiipui ja vaikea arvioida, miten jatkossa.

2.2.1.3. Opiskelijat - yhteydenpito hiipui harjoittelun päätyttyä, mikä tavallaan luontevaa koska opiskelijat menevät eteenpäin.

2.2.2. Hankkeet

2.2.2.1. Mysteeri 24/7 - jatkossa satunnaista yhtetydenpitoa ja omaa kiinnostusta hankkeen etenemisestä

2.2.3. Opettajat

2.2.3.1. Ei säännöllistä tai aktiivista

2.3. Taitotalo

2.3.1. Osaamisen tunnistamisen kehittäminen - oman roolin myötä katson etenemistä sivummalta ja yhteinen tekeminen satunnaista

2.4. Careeria

2.4.1. Koulutusostot -yhteistyö lähinnä tarpeesta nousevaa.

2.5. Muut oppilaitokset

2.5.1. Satunnaista, ei mitään säännöllistä

2.6. Hamk

2.6.1. Käynnissä olevat opeopinnot

2.6.2. Mysteeri 24/7 - Hamk tekee tutkimusta, itse en tässä mukana

2.6.3. Ei juuri muuta yhteyttä esim. muuhun opiskelu/kehittämistoimintaan

3. Omat henkilökohtaiset verkostot

3.1. Opiskelu

3.1.1. Hamkin käynnissä olevat opinnot

3.1.1.1. Opiskelukaverit

3.1.1.2. Hamkin opet

3.1.2. Aiemmat opinnot

3.1.2.1. Opiskelukaverit

3.1.2.2. Aiemmin hankittu osaaminen

3.1.2.3. Opettajat

3.2. Harrastukset

3.2.1. Martat

3.2.1.1. Opin uusia asioita Marttojen kanssa ja tekemisen kautta!

3.2.2. Harrastepiirit

3.2.2.1. Purkimuksen käsityöpiiri lisää non-formaaleja taitoja ja kuulen eri aloilla toimivilta ystäviltä heidän työstään, tekemisistään ja verkostoistaan

3.2.3. Harrasteiden kautta saatu osaaminen

3.2.3.1. Esim. ruuanlaitto!

3.3. Aiemmat työkontaktit

3.3.1. Osan kanssa hyvinkin aktiivisesti tekemisissä, vaihdetaan sekä ammatillisia että siviilikuulumisia. Vahvin yhteys Merikartanossa työskennelleisiin.

4. Työelämän verkostot

4.1. TE-palvelut

4.1.1. TE-palvelut organisaatiotasolla

4.1.1.1. Riippuvuussuhde: TE-palveluilla on lakisääteiset tehtävät, jonka myötä myös palvelut, järjestelmät ja työkalut, joita ilman kaupungin palvelut toimisivat heikommin.

4.1.2. Yksittäiset TE-asiantuntijat

4.1.2.1. Henkilötasolla tapahtuva tekeminen, henkilökohtaiset suhteet korostuu

4.1.3. Tuleva työllisyydenhoidon kuntakokeilu

4.1.3.1. Tiivistää asiakaspintaa ja yhteistä tekemistä eri tasoilla

4.2. Kela

4.2.1. Toimeentuloon liittyvät asiat sattumanvaraisesti yhteistä tekemistä.

4.2.2. Kuntoutukseen liittyvät asiat

4.2.2.1. Yhteiset asiakkaat satunnaisia. Tunnemme monen vuoden suhteesta huolimatta palveluja heikosti puolin ja toisin

4.3. Kolmas sektori

4.3.1. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

4.3.1.1. Yhteiset asiakkaat ja kaupungin maksama taloudellinen tuki

4.3.2. Espoon järjestöjen yhteisö

4.3.2.1. Iloa arkeen -hankkeen ohryn työskentely, säännöllinen yhteydenpito ja asiakasohjaus. Hanke on erittäin aktiivinen yhteydenpidossa -> ohjaa myös omaa aktiivisuutta

4.3.2.2. Yhteisöön kuuluvien järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö sattumanvaraista

4.4. Hankkeet

4.4.1. Eri työllistymistä tukevat hankkeet - yhteistyö asiakkaiden asioissa, asiakasohjaus