Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
MBV von Mind Map: MBV

1. Schuilbivak

1.1. E&E

1.2. Passieve Beveiliging

1.3. Fases

1.3.1. Voorbereiding

1.3.2. Verkennen

1.3.3. Betrekken

2. Voertuigherkenning

2.1. Battletank

2.2. Armoured Infantry Fighting Vehicle

2.3. Armoured Personnel Carrier

2.4. Heavy Armament Combat Vehicle

2.5. (Armoured) Engineer Vehicle

2.6. (Armoured) Vehicle Laying Bridge

2.7. (Armoured) Recovery Vehicle

2.8. Artillery

2.9. Air Defence Artillery

2.10. Reconnaissance Vehicle

2.11. Armoured Cars

3. 5-20 Check

3.1. Halt houden

3.2. Uitstijgen INVB met snelheid

3.3. Jammer

4. Kwetsbare punten oversteken

4.1. Kwetsbare punten

4.1.1. Duikers

4.1.2. Kruising en bochten

4.1.3. Bruggen

4.1.4. Poortjes en Paden

4.1.5. Wegversmalling

4.1.6. Doorwaadplaatsen

4.2. Lineaire Karastiek

4.2.1. Hekken

4.2.2. Greppels

4.2.3. Heggen

4.3. Dreiging

4.3.1. Afwijkende kleuren

4.3.2. Graafsporen

4.3.3. Onnatuurlijke vormen of verkleuring

4.3.4. Afwijkend gedrag bevolking

4.3.5. Gaten

5. ZHKH

5.1. TMT

5.1.1. Toestand

5.1.1.1. Situatie

5.1.1.2. Veiligheid

5.1.2. 5WH Melding

5.1.2.1. Wie

5.1.2.2. Wat

5.1.2.3. Waar

5.1.2.4. Welke

5.1.2.5. Wanneer

5.1.2.6. Hoe

5.1.3. Triage

5.2. CABCDE

5.2.1. Catastrofale Bloeding

5.2.2. Ariway

5.2.3. Breathing

5.2.4. Circulation

5.2.5. Disability

5.2.6. Exposure

6. HPG Pijlers

6.1. Epi & Inf. ziekten

6.2. Voedsel & Water te velde

6.3. Flora & Fauna te velde

6.4. Arbo & Milieu te velde

6.5. Hygiëne te velde

7. Rapporteren

7.1. Vaste Format

7.2. 5WH Melding

8. Grondwet en Hoofdtaken Defensie

8.1. Eigen grondgebied en van bondgenote verdedigen

8.2. de internationale rechtsorde en stabiliteit beschermen en bevorderen

8.3. de overheid ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, nationaal en internationaal

9. Humanitair Oorlogsrecht

9.1. Als er wordt deelgenomen als partij aan een gewapend conflict

9.2. Basisregels

9.2.1. Alleen combattanten mogen worden aangevallen

9.2.2. Alleen militaire doelen mogen worden aangevallen

9.2.3. Burgers moeten indien mogelijk worden beschermd tegen de gevaren van de oorlog

9.2.4. Er mag niet meer schade of letsel worden aangericht dan nodig is om de gegeven opdracht uit te voeren

9.2.5. Plundering is verboden

9.2.6. Het is verboden een tegenstander te doden, te verwonden of gevangen te nemen door middel van verraad

9.2.7. Misbruik van het kenteken van het rodekruis, rode halvemaan of rode kristal is streng verboden

9.2.8. Vergif mag niet worden gebruik

9.2.9. Munitie of wapens mogen niet zodanig worden veranderd, dat door de uitwerking ervan meer letsel wordt veroorzaakt

10. Verzamelgebied

10.1. Het defensief optreden en het veilig stellen of houden van de functionele werkplek.

10.2. Dreigingen

10.2.1. Vijandelijke grondaanval

10.2.2. Artillerie- of Mortierbeschieting

10.2.3. Terroristische aanslagen

11. Introductie Gesprekstechnieken

11.1. OFGA Model

11.1.1. Opening

11.1.2. Feitelijk gesprek

11.1.3. Gewenste situatie

11.1.4. Afronding

11.2. Gesprek soorten

11.2.1. Evaluatiegesprek

11.2.2. Begeilendengesprek

11.2.3. Functioneringsgesprek

11.2.4. Confrontatiegesprek

11.3. SMART

11.3.1. Specifiek

11.3.2. Meetbaar

11.3.3. Acceptabel

11.3.4. Realistisch

11.3.5. Tijdsgebonden

12. Beveiliginsincidenten

12.1. Beveiligingsincidenten met betrekking tot materieel.

12.2. Beveiligingsincidenten met betrekking tot personeel.

13. CBRN

13.1. Chemisch

13.2. Biologisch

13.3. Radiologisch

13.4. Nuclear