Kulstofkredsløb

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Kulstofkredsløb von Mind Map: Kulstofkredsløb

1. Fossile brændstoffer

2. Afbrænding af fossile brændstoffet

3. Så kommer der co2 i atmosfæren

4. Så laver planter fotosyntese

5. Og så kommer der dyr og mennesker

6. Respiration

7. Døde dyr og mennesker bliver til