Eettisesti vastuullinen liiketoiminta tulevaisuudessa

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Eettisesti vastuullinen liiketoiminta tulevaisuudessa von Mind Map: Eettisesti vastuullinen liiketoiminta tulevaisuudessa

1. Universal Declaration of Human Rights

2. Fyysinen

2.1. Tavarat

2.1.1. Lähituotteiden suosiminen

2.1.2. Eettisten tuotteiden todenperäisyys

2.2. Ruoka

2.2.1. Halpatyövoima maatiloilla

2.2.2. Lähiruoka

2.3. Turismi

2.3.1. Ekoturismi

2.3.2. Paikallisten kunnioitus

3. Ihmiset

3.1. Tasa-arvoisuus eri maiden työntekijöillä

4. Tekoäly päätöksenteossa

4.1. Eettisyys/laki

4.2. Ennakointi/ehkäisevä toiminta

4.3. Mahdollisuus/kilpailuetu ja -kyky

4.4. Taloudellisuus

5. Eettiset ohjeet

5.1. Code of Conduct

5.1.1. Selkeät ohjeet oikean ja väärän toiminnan tunnistamisen helpottamiseksi

6. Markkinointi

6.1. Massadatan laatu

6.1.1. Asiaskaslähtöisyys

6.1.2. Läpivalaisun kestävä

6.1.3. Tuloksena parempi palvelu tai tuote

6.2. Kilpailuetu

6.3. Hyvän tavan mukainen

6.3.1. Realistisuus ja rehellisyys

6.3.2. Yhteiskunnallinen vastuu

6.3.3. Arvot uskottavia ja luotettavia

6.3.4. Positiivinen näkyvyys

7. Avoin toiminta

7.1. Asiakkaat

7.1.1. Kuluttajat tietoisempia yritysten toiminnasta

7.1.1.1. Kuluttajien arvomaailma

7.1.1.2. Kotimaisuuden suosiminen

7.2. Verkostoituminen

7.2.1. Yhteistyökumppanit

7.2.2. Yhteiskunta

7.3. Liiketoiminnan läpinäkyvyys

7.3.1. Ulkoinen viestintä

7.3.1.1. Asiakkaat

7.3.1.2. Sidosryhmät (ulkoiset ja sisäiset)

7.3.1.3. Media

7.3.1.4. Viestinnän kaksisuuntaisuus/toimivaruorovaikutus

7.3.1.5. Yrityskuva/maine, avoimuus ja luottamus

7.3.2. Sisäinen viestintä

7.3.2.1. Viestinnän kaksisuuntaisuus/toimivavuorovaikutus

7.3.2.2. Avoimuus, läpinäkyvyys

7.3.2.3. Luottamus

7.3.2.4. Viestintätavat

8. Ekologiset materiaalit

8.1. Kestävän kehityksen edistäminen

8.1.1. Sertifiointimerkit

8.2. Tuotteiden alkuperä

8.2.1. Vastuullisesti hankitut raaka-aineet

9. Työntekijät/Työnantajat

9.1. Rakenteellinen korruptio

9.1.1. Kyseenalainen johtamismenetelmä

9.1.1.1. Aseman ja vallan väärinkäyttö

9.1.1.2. Ei "hyvä veli" käytäntöjä

9.1.2. Suosiminen

9.1.2.1. Työnhakuprosessi oikeudenmukainen

9.2. Velvollisuudet ja oikeudet

9.2.1. Työehtosopimusten noudattaminen

9.2.2. Työlainsäädännön noudattaminen

9.2.3. Työsuojelumääräysten noudattaminen

9.3. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

9.3.1. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

9.3.1.1. Nopea reagointi, jos esiintyy häirintää, kiusaamista tai syrjintää

9.3.2. Koulutus, perehdytys

9.3.2.1. Ammattitaidon ylläpito

9.3.2.2. Kielitaito

9.3.3. Osatyökykyisten työllistäminen

9.4. Hyvinvoinnin edistäminen

9.4.1. Työilmapiiriä edistävät toimet

9.4.1.1. Avoin keskustelu

9.4.1.2. Selkeät käytösnormit

9.4.1.3. Ongelmien ennaltaehkäisy ja epäkohtiin puuttuminen

9.4.1.4. Kunnioitus, arvostus

9.4.2. Työsuojelumääräysten määritteleminen

9.4.2.1. Työsuojelutoimintaohjeet

9.4.2.2. Työturvallisuuslaki

9.4.2.3. Vakuutukset

9.4.2.4. Työsuojelutoimikunta (yrityksen sisäinen)

9.4.2.5. Valvonta, tarkastukset, tiedonanto viranomaisille

9.4.2.6. Työturvallisuuskoulutukset, suojavarusteiden käyttö yms.

9.4.3. Työterveyshuolto

10. Yritysten arvot

10.1. Sitoutuminen vastuullisuuteen

10.1.1. Lainsäädännön ja sopimusten vaatimusten ylittävät toimet

11. Hyväntekeväisyys

11.1. Lahjoitukset, avustukset ja muu tukeminen

11.1.1. toiminnan tukeminen

11.1.2. Raha (msx 850 euroa huom. verotus)

11.1.3. Arvontapalkkiot (esim. urheiluseurat, pelipaitamainos tms)

11.2. Näkyvyys

11.3. Positiivinen yrityskuva

11.4. Arvot, vastuullisuus

12. Ympäristöystävällisyys

12.1. Kierrätys

12.2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen

12.2.1. Päästöjen nollaaminen

13. Tulevaisuuden haasteet

13.1. Korruptio

13.2. Köyhempien maiden pärjääminen

13.3. Cyber-hyökkäykset

14. Globalisaatio

14.1. Internet

14.1.1. Työ

14.1.1.1. Etätyö

14.1.1.2. Halpatyön tekeminen esim koodaus

14.1.2. Opiskelu