I scenesættelse I det offentligerum

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
I scenesættelse I det offentligerum von Mind Map: I scenesættelse I det offentligerum

1. Traffik

1.1. Uopmærksomme bilister/Trafikanter

1.2. Kvinder i Trafikken

1.3. Dårlig bilister

1.4. Unge bilister der køre dårligt

1.5. Kø ved ungdomsuddanelser

1.6. Folk overser skilte

1.7. Folk er ligeglade med skilte

1.8. Ikke direkte busruter

1.9. Manglende bil parkeringspladser

1.10. Glat

1.11. Huller I vejene

2. Cykling

2.1. Manglende cykel parkering

2.2. Dårlig cykelstier

2.3. Bakker er træls

2.4. Modvind

2.5. Cykelister der er langsomme og fylder meget

2.6. Cykelister uden lys

2.7. Ikke direkte ruter rundt i byen midt på dagen da man ikke må cykle igennem gågaden

2.8. Glat

2.9. Vand på jorden der sprøjter op når man cykler på vejen

2.10. Salt på vejene der ruster ens cykel

2.11. Uklare retningslinjer til cykelister

3. Vejr sikring

3.1. Regn vand

3.2. Kyst sikring

3.3. Oversvømmelse

3.4. Manglende opfangning af regnvand

3.5. Manglende udnyttelse af regnvand

3.6. Ikke nok læ

4. Gængere

4.1. Hjemløse

4.2. Små børn i bybilledet

4.3. Facere

4.4. Overvægtige der fylder meget

4.5. Sure mænd i gågaden

4.6. Sure kunder der handler

4.7. Fulde mennesker

4.8. Folk der går langsomt

4.9. Kunder der står for tæt på

4.10. For meget kunde interaction

5. Grimt I bybilledet

5.1. Gader er for ens

5.2. Reklamer falder i baggrunden

5.3. For vandt til visuel støj I gaderne

5.4. Støj i gaderne

5.5. Manglende offentlig affaldssortering

5.6. Manglende skraldespande

5.7. Rygning

5.8. Tykgummi

5.9. Grimt og deprimerende

5.10. Grim kunst

5.11. Grimt bybillede om aftenen

5.12. Grimme bygninger

5.13. Heroin nåle

5.14. stof misbrug

5.15. Uvelkommen i parker med mindre man tager stoffer

5.16. Ikke nok offentlige toiletter

5.17. Grim ubrugelig kunst

5.18. Nudging

5.19. Klamme toiletter

5.20. Self promotion