Het leven van Perikles/Pericles

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Het leven van Perikles/Pericles von Mind Map: Het leven van Perikles/Pericles

1. Auteur: Plutarchus/Ploutarchus

1.1. ca. 46-120 n.Chr.

1.2. Griekse historiograaf/filosoof

1.3. Ereburger van Athene

1.4. Werken:

1.4.1. Ethika: verzameling filosofische essays over diverse onderwerpen

1.4.2. Vitae Parallelae: serie biografieën over bermoemde Grieken en Romeinen

1.4.2.1. Waaronder Perikles

2. Perikles algemeen

2.1. ca. 495-429 v.Chr.

2.1.1. Gestorven aan de Pest

2.2. Griek, Athener

2.3. Functies

2.3.1. Staatsman

2.3.2. Redenaar

2.3.3. Generaal

2.3.4. Politici

2.4. Familie

2.4.1. Zoon van Xanthippos en Agariste

2.4.2. Afstammeling van de machtige familie van de Alcmaeoniden

3. Conflicten

3.1. De Samische oorlog

3.1.1. Samos VS Aspasia

3.1.2. Athene steunt Aspasia

3.1.3. Zeeslag bij Tragiai

3.1.3.1. 44 schepen Perikles verslaan 70 schepen Samos

3.1.4. Belegering Samos

3.1.4.1. Gebruik belegeringswerktuigen van ingeniuer Artemon "Draagmans"

3.1.4.2. Overgave Samos na 8 maanden

3.2. Peloponnesiche oorlog (431-404 v.Chr.)

3.2.1. Oorzaak: Sparta vreest expansieve imperialisme van Athene

3.2.2. Sparta VS Athene

3.2.3. 431 v.Chr.: Sparta valt Attica binnen

3.2.3.1. Verwoesting van het land

3.2.3.2. Sloegen kamp op in Acharnai (10 km tennoorden van Athene)

3.2.4. Antwoord Perikles

3.2.4.1. 100 schepen naar Peloponnesos

3.2.4.1.1. Plunderingen

3.2.4.1.2. Verwoesting steden

3.2.4.2. Inval in en plundering van Megaris

3.2.4.3. Spartanen moeten terugtrekken

3.2.5. 429 v.Chr.

3.2.5.1. Pest breekt uit in Athene

3.2.5.2. Perikles sterft

3.3. Oorlog Sparta (460-446 v.Chr.)

3.3.1. 457 v.Chr.: Athene neemt Aegina in (eiland bevriend met Sparta)

3.3.2. 451 v.Chr.: Wapenstilstand

3.3.3. 446 v.Chr.: Vredesakkoord

4. Bouwwerken

4.1. Akropolis/Acropolis (wederopbouw)

4.2. Parthenon