Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
ATP RED von Mind Map: ATP RED

1. Operacije

1.1. FrontQ(Q)

1.2. EnQueueQ(x,Q)

1.3. DeQueueQ(Q)

1.4. IsEmptyQ(Q)

1.5. InitQ(Q)

2. KRAJ!

3. Implementacija

3.1. pomoću cirkularnog polja

3.2. pomoću pokazivača

4. Izbornik

4.1. Generiranje parova

4.2. Simuliranje čekaonice ordinacije

4.3. Simuliranje čekaonice ordinacije s prioritetom

4.4. Vrijeme trajanja zadnje simulacije

5. Generiranje parova

5.1. Unos n od 1-10000

6. Simuliranje čekaonice ordinacije

6.1. Povezivanje parova brojeva s pacijentima

6.1.1. Vrijeme proteklo od dolaska pacijenta

6.1.2. Vrijeme koje pacijent provodi kod doktora

7. Simuliranje čekaonice ordinacije s prioritetom

7.1. Pridruživanje prioriteta pacijentima i mijenjanje poretka

7.1.1. 1 - kritični slučaj

7.1.2. 2 - rizični slučaj

7.1.3. 3 - slučaj niskog rizika

7.1.4. 4 - nije hitan slučaj

8. Vrijeme trajanja zadnje simulacije