Astrofysik - Liv på Mars

Anahita, Hannah og Oskars mindmap omhandlende fff-forløb om liv på Mars

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Astrofysik - Liv på Mars von Mind Map: Astrofysik - Liv på Mars

1. Problemstilling:

1.1. 1. Er/har der været liv på Mars, hvilke forhold kræves der for at liv kan opstå og overleve og hvilke grunde kan der være til at det ikke længere er der?

2. Ideer

2.1. Atmosfære - har været der Udsættelse for stråling - Mars' geologi - Vand på Mars - tryk - Planter? - Temperaturer og døgnrytme

3. Arbejdsspørgsmål

3.1. BIOLOGI: Hvilke forhold skal der til for at liv kan opstå/overleve? Findes disse forhold på Mars? Perchlorater

3.2. BIOLOGI: Hvordan vil livet være/har livet været? - tilpasning til miljøet, bakterielt liv vs. flercellede organismer,

3.3. GEOGRAFI: Hvilken rolle spiller jordens sammensætning ift. pH-værdi/surhedsgrad og salte? Hvad er baggrunden for at Mars' jord er så basisk?

3.4. FYSIK: (Hvad kan kemi på Mars vise om liv og er der fundet nogen kemiske indikatorer på det?) perchloratsalte

3.5. FYSIK: Hvilken betydning har Mars' magnetfelt for planetens even til at understøtte liv? - 1% atmosfære, ikke flydende vand, stråling

4. Undersøgelseskompetencen

4.1. Måle surhedsgraden i forskellige typer jord. Den ene type skal være "god"/dyrkbar jord, og den anden skal simulere marsjord. Ved at teste deres pH-værdi, kan vi finde ud af hvilken, som er optimal for vegetation. (Tilfør dyreafgødning for at se om der sker sænkning af pH-værdien)

4.2. Is i trykklokke - sublimation Sætte is i starten af prøven - masse af isen måles Undersøge om det sublimeres og om der kommer samme masse ud som vi satte ind

4.3. Afbøjningsmagnet sammen med ioniserende kilde - måles med Geiger-Müller rør Snak om hvad magnetfeltets funktion er/hvordan elektrisk ladede partikler afbøjes - også model for det samme Beskyttelse fra solstorme

4.4. Forsøg med Bjørnedyr. Udsætte dem for vakuum, frost, varme osv.

5. Modelleringskompetencen

5.1. Mars (engang) magnetfelt + faste kerne

5.2. Vi ved endelig hvad der skete med vand på Mars

5.3. Maskine der kan vise hvordan atomer opfører sig under tryk og skift i tilførelse af energi - illustrere hvilken betydning tryk har for vands tilstandsform

5.4. Forsøg emd afbøjningsmagnet - se undersøgelseskompetencen

5.5. https://www.space.com/21554-mars-toxic-perchlorate-chemicals.html?fbclid=IwAR3vHS6gFoA7pDmRqvOBGZfLT1Tp1uTD-WpLhBtJwTtMFEtGJO8Y8-MyVmo

5.6. https://www.youtube.com/watch?v=t9c7aheZxls&fbclid=IwAR1_s2meMACSSX8zWHwKagCoyCSHSBnxxXkKaVIjGOu9kuFRQZ4yFlwSz2E

6. Kommunikationskompetencen

6.1. Magnetfelt Atmosfære Tryk Sublimation PH-værdi Afbøjning Solstorme Basisk Intern dynamo Naturligt forekomment liv Perchlorater

7. Perspektiveringskompetencen

7.1. Bjørnedyr Polarlys The Martian (Ifht. dyrkning af marsjord) Forsøg med PH-værdi af jord Forsøg med is i trykklokke

8. Lækkert Lir:

8.1. Vi ved endelig hvad der skete med vand på Mars

8.1.1. Basic viden om Mars