Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. von Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen