Autisme Spectrum Stoornis

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Autisme Spectrum Stoornis von Mind Map: Autisme Spectrum Stoornis

1. Mogelijke kenmerken bij kleuters

1.1. Obsessief met bepaalde handelingen en/of speelgoed bezig zijn

1.2. Overgevoelig reageren op geluiden

1.3. Fladderen met handen en/of armen

1.4. Het gezegde letterlijk nemen

1.5. Niet of vertraagd opkomen van taalontwikkeling

2. Objectieve voorkennis

2.1. Vormen

2.1.1. Terug te vinden in de DSM

2.1.2. Klassiek autisme

2.1.3. Syndroom van Asperger

2.1.4. PDD-NOS

2.1.5. Desintegratieve stoornis

2.1.6. McDD (variant van PDD-NOS)

2.2. Diagnose

2.2.1. Gedragsdiagnose

2.2.2. Voldoen aan voorwaarden van de DSM

2.3. Oorzaak

2.3.1. Onbekend

2.3.2. Vermoeden: combinatie van meerdere genetische mutaties

2.3.3. Vermoedelijk erfelijk

2.3.4. Vroeger: vaccinaties

2.4. Behandeling

2.4.1. Leren omgaan met de "beperking": bepaalde vaardigheden aanleren

2.4.2. Aanpassen van de omgeving

2.4.2.1. Vaste werkplek

2.4.2.2. Vaste dagindeling

2.4.2.3. ...

2.4.3. Ondersteuning bieden met medicatie

2.4.3.1. Antipsychotica (bij problemen met woede en agressiviteit)

2.4.3.2. Methylfenidaat (bij extreem druk gedrag)

2.4.3.3. Antidepressiva (bij angsten, symptomen van depressiviteit)

2.5. Wat is autisme?

2.5.1. Aangeboren

2.5.2. Pervasief

2.5.3. Ontwikkelingsstoornis

2.5.4. Verstoring van de informatieverwerking

3. Subjectieve voorkennis

3.1. Meningen

3.1.1. Ik vind dat leerkrachten moeten weten hoe ze moeten omgaan met kinderen met autisme

3.1.2. Ik vind dat elke school autismevriendelijk zou moeten zijn

3.2. Vooronderstellingen

3.2.1. "Autisten zijn raar"

3.2.2. "Alle autisten zijn overgevoelig"

3.2.3. "Autisten zijn niet zelfstandig"

3.2.4. "Autisten zijn aandachtzoekers"

3.2.5. "Autisten zijn asociaal"

3.3. Gevoelens en gedachten

3.3.1. Interessant onderwerp; ik heb mijn GIP gemaakt over autisme

3.3.2. Ik ben getest geweest voor autisme

3.3.3. Mijn broer heeft autisme