Giá bán lẻ áo 300.000

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Giá bán lẻ áo 300.000 von Mind Map: Giá bán lẻ áo 300.000

1. 20% cho người thiết kế: 56.000

1.1. Không cần biết khách đến từ nguồn nào, áo bán đc là người thiết kế hưởng 20%

2. Cần tính lại chính xác con số này với định mức lợi nhuận là 15% / giá vốn

3. Giá vốn của áo kèm "1 chút lợi nhuận" website sẽ thu về

4. Admin (quản trị)

4.1. Thống kê đơn hàng, sản phẩm. Backup đơn hàng, danh mục sản phẩm. Chỉnh sửa, xoá đơn hàng, xoá sản phẩm

4.2. Thêm tài khoản supporter khác

5. Đại lý sử dụng tài khoản riêng - chỉ có chức năng thanh toán đơn hàng

6. 120.000

6.1. Giá vốn của áo kèm "1 chút lợi nhuận" website sẽ thu về

7. 120.000

7.1. Giá này inclue rất nhiều thứ, packing, shipping, 1 chút lợi nhuận. Nghiên cứu bóc shipping fee ra khỏi giá áo ?

8. Khoản chênh lệch 180.000 (giá bán cho người thiết kế áo set)

8.1. 60% cho người bán áo: 108.000

8.1.1. Nếu người thiết kế tự bán, sẽ được hưởng khoản này

8.2. 20% cho người thiết kế: 36.000

8.2.1. Không cần biết khách đến từ nguồn nào, áo bán đc là người thiết kế hưởng 20%

8.3. 20% cho người thu hộ: 36.000

8.3.1. Nếu thanh toán qua bank trực tiếp hoặc qua ATM / visa thì 20% này thành doanh thu website

8.3.2. Người thiết kế tự bán, tự thu hộ, thì hưởng khoản này luôn. Khách hàng thanh toán qua paygate (auto banking) thì khoản này chuyển cho admin @@

9. Thiết kế 2 mặt: Giá bán lẻ áo 400.000

9.1. Khoản chênh lệch 280.000 (giá bán cho người thiết kế áo set)

9.1.1. 20% cho người thu hộ: 56.000

9.1.1.1. Người thiết kế tự bán, tự thu hộ, thì hưởng khoản này luôn

9.1.1.1.1. Nếu thanh toán qua bank trực tiếp hoặc qua ATM / visa thì 20% này thành doanh thu website

9.1.2. 50% cho người bán áo: 140.000

9.1.2.1. Nếu người thiết kế tự bán, sẽ được hưởng khoản này

9.1.3. 10% cho người giới thiệu

9.1.3.1. Không có người giới thiêu, 10% này đc chuyển về admin

10. Vấn đề cần giải quyết: Giá bán cho người thiết kế không với mục đích kiếm tiền (ví dụ thiết kế 10 cái cho lớp cấp 3)

10.1. Ý kiến của CCO: Không muốn lộ giá gốc của áo

10.1.1. Tham khảo : Viralstyle.com, có thể set giá bán = 120.000 (base cost). Áo vẫn được đưa sang store với giá này

11. Nguồn áo thun

11.1. Vải

11.1.1. Hồng ltv a1: 0915541986

11.1.2. Chị Hải Ninh Hiệp (Bạn PA): 0988328383

11.2. Xưởng may, xưởng in phun

11.2.1. Xưởng may, xưởng in phun, hàng xuất dư

11.2.1.1. Chị Thủy: 0981928507

11.2.2. Xưởng in

11.2.2.1. Miền Nam

11.2.2.1.1. CT TNHH MTV Lực Bảo

11.2.2.2. Miền Bắc

11.2.2.2.1. Hà Nội

11.2.2.2.2. Hải Dương

11.2.2.2.3. Hải Phòng

11.3. Vải, phôi, in tổng hợp

11.3.1. Minh Phương (em dâu TA): 094.740.6789

12. BẢNG ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI DÙNG

12.1. Người thiết kế

12.1.1. Thống kê danh mục sản phẩm và doanh số bán hàng

12.1.1.1. Có bộ FIlter theo Ngày tháng

12.2. Người dùng (phân loại hay sử dụng chung 1 tài khoản)

12.2.1. Người bán hàng

12.2.1.1. Tạo "bộ sưu tập" để gắn thẻ Ref vào link bộ sưu tập trước khi bán sản phẩm của người khác thiết kế

12.2.2. Điểm thanh toán thu tiền hộ

12.2.2.1. Thống kế danh mục đơn hàng (tương ứng sản phẩm)

12.2.2.1.1. Thể hiện các thông số: Ngày giờ / số tiền / số lượng SP / #ID

13. Luồng DATA

13.1. Sản phẩm sau khi thiết kế sẽ được gắn mã sản phẩm (mã sản phẩm gắn kèm với ID của người thiết kế

13.1.1. Khi sản phẩm được bán, nếu không được gắn kèm REF LINK, sẽ mặc