Pedagogisch project Spoele

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Pedagogisch project Spoele von Mind Map: Pedagogisch project Spoele

1. Maatschappelijke waarden

1.1. Respect voor elkaar

1.1.1. mening respecteren

1.1.2. diversiteit

1.2. verdraagzaamheid

1.3. beleefdheid

1.4. kritisch zijn

1.5. luisteren naar elkaar

2. Individu als deel van samenleving

2.1. regels en afspraken maken (klas / school)

2.1.1. visualiseren

2.1.2. conflicten zelf oplossen

2.2. keuze maken (leerlingenraad / SO)

2.3. actualiteit opvolgen

2.4. verantwoordelijkheid opnemen

2.4.1. leerlingenraad

2.4.2. Tuur let op het uur

2.5. ICT (PC, tablet, smartborden)

2.6. MOS (sorteren, netheid, orde)

2.6.1. dieren op school

2.6.2. bloemen/planten

2.6.3. speelplaats opruimen

2.6.4. Afval sorteren

2.7. behalen eindtermen / ontwikkelingsdoelen

2.8. projecten (MEGA / gezonde voeding)

2.9. leren buiten de school (culturele activiteiten, musea, rusthuis,...)

2.10. Verkeerseducatie

3. Vrijheid + welzijn

3.1. moetjes en magjes

3.2. Inbreng in thema's

3.3. meebrengen eigen materiaal

3.4. betekenis volle hoeken

3.5. belonen (klas / school)

3.6. complimenten

3.7. verjaardagen vieren (klas / school)

3.8. luisterend oor zijn

3.9. acties tegen pesten + gesprekken

3.9.1. Herstelgebaar

4. Ontwikkeling van het kind

4.1. co-teaching

4.2. pluswerking

4.3. differentiatie

4.4. kleurennamiddag (kleuters)

4.5. zorgbeleid

4.6. SOL

4.7. Attitude- en puntenrapport

5. Actief / zelfstandig werken

5.1. Contractwerk

5.2. zindelijkheid stimuleren

5.3. uitstappen = lesinhoud

5.3.1. Bosklassen

5.3.2. musea

5.3.3. Gent, Ieper, Ronse

5.4. Keuzebord

5.5. groepswerken

5.6. differentiatie

6. School / thuiservaring

6.1. Project: Doos met geheimen

6.2. klasoverschrijdend werken

6.3. workshops schoolfeest

6.4. informatiekanalen

6.4.1. heen en weerschriften

6.4.2. mail

6.4.3. maandkalenders

6.4.4. website

6.4.5. oudercontacten

6.4.6. MDO

6.5. wenmomenten

6.6. infodagen

6.7. KVS

7. Democratische samenleving

7.1. leerlingenraad

7.2. beurtsystemen op speelplaats

7.3. takenborden

7.4. Zelfredzaamheid

7.4.1. hulp durven vragen

7.4.2. oplossingen zoeken

8. Pluralisme

8.1. Keuze levensbeschouwing

8.1.1. Niet-Confessionele zedenleer

8.1.2. Islamitische godsdienst

8.1.3. Orthodoxe godsdienst

8.1.4. Protestantse godsdienst

8.2. kennismaken soorten geloof

8.3. respect voor verschillend geloof

8.4. acties: stoepkrijtactie, damiaanactie

8.5. uitstap verschillende gebedshuizen

8.6. inspelen actualiteit

9. Gelijke onderwijskansen

9.1. Iedereen basiszorg

9.1.1. differentiatie

9.1.1.1. Bingel

9.2. noden van elk kind

9.2.1. omgeving aanpassen

9.2.2. specifiek materiaal

9.3. differentiatie (beide richtingen)

9.4. Goede opvolging

9.4.1. LVS

9.4.2. CLB

9.4.3. Foutenanalyses

9.4.4. kindobservaties

9.5. Structuur in zorg

9.5.1. Vaste zorglkr

9.5.2. aantal lestijden

9.5.3. verschillende werkvormen

9.5.3.1. co-teaching

9.5.4. verhoogde zorg

9.5.4.1. connectlezen

9.5.4.2. 1B-trajecten

9.5.4.3. juf Nina

9.5.4.4. gesprekken welbevinden / gedrag

9.5.4.5. samenwerking (klaslkr / zorglkr / zoco)

10. Talenten ontwikkelen

10.1. Cognitief vlag (leergebieden)

10.2. socio-emotioneelvlak

10.2.1. Rustmomenten in de klas

10.2.2. openluchtklassen

10.2.3. middagpauze

10.2.4. leerlingenraad

10.3. Motorisch vlak

10.3.1. kookactiviteiten

10.3.2. techniek opdrachten

10.3.3. beeldlessen

10.4. sportief vlak

10.4.1. naschoolse activiteiten

10.4.2. lessen LO en zwemmen

10.5. muzisch vlak

10.5.1. academie

10.5.2. muzische carrousel