Demokrati

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Demokrati von Mind Map: Demokrati

1. Medianvælgere, marginalvælgere og kernevælgere

1.1. Median - Ligger omkring den politiske midte

1.2. Marginal - Ændrer let holdning, og kan let påvirkes

1.3. Kerne - Er loyal overfor sit parti, er svær at rykke mht. meninger

2. Ideologier (Socialisme, liberalisme, konservatisme og socialliberalisme)

3. Konkurrence- og deltagelsesdemokrati

3.1. Deliberativt/kommunikativt demokrati

3.2. Sværdet og samtalen

4. Eastons model (Input og output)

4.1. Input - Krav eller idéer fra befolkningen

4.2. Det politiske system (Behandling) - Folketinget, regeringen eller offentlig service

4.3. Output - Beslutninger og love

5. Fordelings- og værdipolitik

5.1. Fordeling - Hvordan penge og goder skal fordeles i samfundet

5.2. Værdi - Hvordan man har det ift. forskellige emner

6. Dahls fem demokratikriterier

6.1. Medbestemmelse

6.2. Lighed i valg

6.3. Opnåelse af begrundet indsigt

6.4. Kontrol med dagsordenen

6.5. Ingen udelukkelse af voksne

7. Demokratiske debatter

7.1. Rationelt eller irrationelt

8. Repræsentativt demokrati (Den danske model)

8.1. Befolkningen vælger nogle repræsentanter, de mener at de er i stand til at styre landet