diplomopgave

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
diplomopgave af Mind Map: diplomopgave

1. indledning - hvordan ser vi matematikfaget er i dag - evt i forhold til den verden den befinder sig i - de to ting harmonerer ikke.

1.1. problemformulering

2. Hvorfor skal vi tænke anderledes i matematik? læringsteoretisk begrundelse

2.1. kognitivistisk tankegang

2.2. konstruktivistisik tankegang

2.3. socialkonstruktivistiske tankegang

2.4. Dewey og erfaringspædagogikken

2.5. Digital dannelse

3. Hvordan kan vi så ændre matematikken? i Terorien

3.1. Mundtlighed

3.2. narativitet - Bruner

3.3. Produktion - Birgitte Holm Sørensen

3.4. Web 2.0 og multimodalitet

4. Konklusion

5. Perspektivering - Se på de udkast den nye reform bringer med sig. ser matematikfaget anderledes ud her? Er der også her en begrundelse for at tænke anderledes i matematikfaget.

6. Hvordan kan man ændre matematikfaget i praksis?

6.1. Wiki, Blogs, Virtuel formelsamling, imovieinfografisk