rechtbanken en hoven in België

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
rechtbanken en hoven in België af Mind Map: rechtbanken en hoven in België

1. vredegerecht

1.1. HOGER BEROEP: bedrag niet hoger dan €2000

1.2. SAMENSTELLING: 1 vrederechter per rechtbank

1.3. BEVOEGDHEDEN: huur en landbouw geschillen, geesteszieken, bedrag minder dan €5000, geschillen onroerende goederen en onbekwaamheid persoon

2. rechtbank van eerste aanleg

2.1. HOGER BEROEP: bedrag hoger dan €2500

2.2. SAMENSTELLING: voorzitter(bevoegd: kort geding), een of meerdere ondervoorzitters en meerdere rechters (beslagrechter en fiscale kamer)

2.3. BURGERLIJKE RECHTBANK

2.3.1. SAMENSTELLING: 1 of meerdere kamers van 1 of 3 rechters (uitz: kamers met 33 rechters verplicht: hoger beroep tegen vonnis vrederechter)

2.3.2. BEVOEGDHEDEN: alle geschillen (uitz: sociaalrechterlijke. of economische geschillen), boven de €5000

2.3.2.1. VOORBEHOUDEN BEVOEGDHEDEN: onteigening en tenuitvoeringleggng van vonnissen en arresten

2.4. FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK

2.4.1. SAMENSTELLING: familiekamer(s) + kamers van minnelijke schikking en jeugdkamer(s)

2.4.2. BOEVOEGDHEDEN: huwelijk en familiezaken (bv: afstamming, schenking, testament, ...)

2.5. STRAF UITVOERINGSRECHTBANK

2.6. CORRECTIONELE RECHTBANK

2.6.1. BEVOEGDHEDEN: wanbedrijven en vonnissen van politierechtbank in hoger beroep

3. ondernemingsrechtbank

3.1. HOGER BEROEP: naar het Hof van Beroep

3.2. SAMENSTELLING: lekenrechters (worden door de koning benoemd of voorgedragen), voorzitter( bevoegd: kort geding) 1 of meerdere ondervoorzitters en 1 of meerdere rechters

3.3. BEVOEGDHEID: alle geschillen tussen ondernemers, geschillen tussen natuurlijke personen, tussen rechtspersonen en tussen alle organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, vordering tegen een onderneming

4. arbeidsrechtbank

4.1. HOGER BEROEP: arbeidshof

4.2. SAMENSTELLING: lekenrechters, voorzitter en ondervoorzitter(s) en de rechters. in een kamer: een beroepsrechter + 2 lekenrechters

4.3. BEVOEGDHEID: individuele arbeidsbetrekkingen en sociale zekerheid

5. arrondissementsrechtbanken

5.1. SAMENSTELLING: voorzitter van rechtbank van eerste aanleg, voorzitter van ondernemingsrechtbank, voorzitter van arbeidsrechtbank en de voorzitter van vrederechters en rechters van in de politierechtbank of aangewezen

5.2. BEVOEGDHEID: bevoegdheidsconflicten tussen de rechtscolleges

6. hof van beroep

6.1. HOGER BEROEP: Hof van cassatie

6.2. SAMENSTELLING: 5 hoven van beroep met 3 soorten kamers Eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren. In de kamers: voorzitter en 2 raadsheren en een alleen zetelende rechter

6.2.1. kamers voor burgerlijke zaken

6.2.1.1. BEVOEGDHEID: hoger beroep tegen vonnissen van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken, bedrag moet hoger dan €2500

6.2.2. jeugdkamers

6.2.3. kamers voor correctionele zaken

7. arbeidshof

7.1. SAMENSTELLING: beroepsmagistraten en lekenrechters. In de kamers: raadsheer

7.2. BEVOEGDHEID: vonnissen uit de arbeidsrechtbanken

8. hof van cassatie

8.1. SAMENSTELLING: eerste voorzitter, een voorzitter en 30 raadsheren. het hof heeft 3 kamers en er is een parket-generaal (brengt advies uit over alle zaken)

8.1.1. kamer burgerlijke en ondernemingszaken

8.1.2. kamer bevoegdheid van arbeidsrechtbanken

8.1.3. kamer strafrechtelijke zaken

8.2. BEVOEGDHEID: beoordeelt de wettigheid van een uitspraak door een rechtbank of hof

9. hof van assisen

9.1. HOGER BEROEP: hof van cassatie

9.2. SAMENSTELLING: staande en zittende magistraten + een jury

9.3. BEVOEGDHEID: misdaden, politieke misdrijven en drukpersmisdrijven