Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Velfærdstaten af Mind Map: Velfærdstaten

1. Velfærdsmodellerne

1.1. Den universelle velfærdstat

1.1.1. Den socialedemokratiske model

1.1.2. Skandinavien

1.1.3. Målgruppe: alle

1.2. Den residuale velfærdstat

1.2.1. Den konservatistiske model

1.2.2. Europa

1.2.3. Målgruppe: alle

1.3. Den korporative velfærdstat

1.3.1. Den liberale model

1.3.2. engelsk talende lande

1.3.3. Målgruppe: svage og fattige

2. Konkurence stat

2.1. "den nye velfærdstat"

2.1.1. Skabe konkurence med udlandet

2.1.2. Stille borgerne "mod" hindanden

3. Den offentlige sektor

3.1. Staten, regionerne og kommunen

3.1.1. Komunen: skole, ældre og pension

3.1.2. Staten: Gymnasiale uddannelser, skat og miljø

3.1.3. Region: arbejdsgiver, det sociale, økonomi og sygehuse

3.2. Offentlige velfærdsydelser

3.3. indkomster

3.3.1. Kontanthjælp, SU, dagpenge og pension

4. Velfærdstaten?

4.1. velfærdstrekanten (samfundstrekanten)

4.1.1. Marked

4.1.2. Det civile samfund

4.1.3. Staten

5. social sikkerhedsnet

5.1. Kontanthjælp

5.2. Dagpenge

5.3. Efterløn

5.4. Børnepenge

5.5. Førtidspension

5.6. osv...

6. Udfordringer

6.1. sorte penge

6.2. Globalisering

6.3. øget efterspørgelser efter sociale ydelser