Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
OPV 1, 2. semester af Mind Map: OPV 1, 2. semester

1. Forskningsartikel

1.1. Artikel om forebyggelse af pneumoni

1.2. Forebyggelse/behandling

1.2.1. Oralhygiejne

2. Klinisk beslutning

2.1. Kommunikation

2.1.1. Patienttype empowered

2.1.1.1. Svag paternalisme

2.1.1.2. Relationsdannelse

2.1.1.2.1. Nonverbal

2.1.1.2.2. Verbal

3. Sigrid

3.1. Egne oplevelser af symptomer

3.1.1. Mundhule gener

3.2. 71 år

4. PES

4.1. SMART-mål

5. Sygeplejersken

5.1. Bekendtgørelse 804

5.2. Observationer

5.2.1. Dårlig ånde

5.2.2. Tandkød - rødme

5.2.3. Sigrid - tandbørstning 1 x dagligt

5.2.4. Belægning

6. Viden om sygdommen

6.1. Streptococcus pneumonia

6.1.1. Mangle mundhygiejne - risici

6.2. Luftvejenes ydre forsvar - cilier

7. Viden om Sigrids oplevelse som patient

7.1. Retningslinjer

7.1.1. Nationale mål

7.1.2. Lokale retningslinjer

7.1.3. Kliniske retningslinjer

7.2. Sundhedsloven §2

7.2.1. Selvbestemmelse

7.3. Dokumentation