Teknologiens betydning for mennesker

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Teknologiens betydning for mennesker af Mind Map: Teknologiens betydning for mennesker

1. Overbefolkning

2. Oversvømmelser

3. Hjerte-kar-sygdomme

4. Klimaforandringer

5. Forurening af grundvand

6. Fossile brændstoffer

7. Insekter som fødevarer

8. Gensplejsning

9. Sukkersyge

10. Fedme

11. Kødproduktion

12. Klimaflygtninge

13. Transport

14. Livsforlængende behandling

15. Atomkraft

16. Arvelige sygdomme

17. Økologi

18. Biobrændsel

19. GMO-afgrøder

20. Arvelige sygdomme

21. Stress

22. Vand

23. Vandmangel

24. Brændstoffer

25. Genteknologi

26. Medicin

27. Livsstilssygdomme

28. Befolkningsvækst

29. Fødevaremangel

30. Færdiggør mindmappet ved at tilføje ord under de sorte kategorier. Brug de eksisterende ord og find på flere selv. Alle ord skal forbindes til en af de sorte kategorier.