TØJVASK – PRAKTISK HJÆLP

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
TØJVASK – PRAKTISK HJÆLP af Mind Map: TØJVASK – PRAKTISK HJÆLP

1. 1. Ifølge servicelovens §83 skal kommunerne tilbyde støtte og hjælp, til personer med varigt eller nedsat funktiosevne.

2. 6. Vask ved mindst 80 grader , hvis der er tøj med urin, afføring, blod, opkast eller lignende.

3. 4. Det overordende formål med at sortere vasketøj er, at tøjet bliver vasket ved den temperatur for at ungå smittespredning. Og tøjet ikke bliver ødelagt eller misfavrvet af det øvrige tøj.

4. 8.Coronavirusset har en ydre fedtkappe. Fedt bliver normalt slået i stykker af sæbe, og derfor kan du i princippet slå eventuelle viruspartikler ihjel, hvis du bare doserer korrekt.

5. 9. Tøj vask til hører under katogring tøjvask I- ADL.

6. 3. Jeg gøre mig de overvejelser at tøjet skal blive rent, og at jeg skal sortere tøjet i de forskellige farver, så farverne ikke bliver blandet sammen.

6.1. 5

7. 2.Odense Kommune tilbyder forskellige former for hjælp og pleje til ældre borgere, der har behov. Når du får et behov for kommunal hjælp eller pleje, tager de en dialog med dig om, hvad du har brug for. De ser på, hvad du konkret har problemer med, og så finder de sammen den bedste løsning - hvad enten denne løsning er praktisk hjælp, hjælpemidler eller genoptræning.

8. 10. Hvad borgeren kan og ikke kan er en individuel analyse og samtale. I forhold til rehabilitation kan man snakke med borgeren om hvad borgeren er i stand til at gøre. Derefter skal man foretage håndhygiejne og tage handsker på og få borgeren til at gøre det samme (hvis denne er frisk nok til det). Sortering af vasketøj og sammenlægning af tøj bør ikke være noget problem, hvis borgeren godt kan stå op, og hvis ikke må borgeren sidde ned.

9. 5. Tøj skal for det mist altid vaskes på 30 - 40 gralers varme.

10. 7. 80 graler

11. 12.

12. 13. Hvis jeg har noget tøj der er lidt snavset så skal skylles med 110. ml vand.

13. 14. Det er vigtig at kende vand hårheden for jo mere calcium eller magnesium der er i vandet jo mere vask middel skal der bruges for at gøre tøjet rent, da calcium sætter sig i tøjet.

14. 15. Ergonomi er ikke blot at lavet korrekte bevgelser så kroppen ikke bliver belastet. Lyst, temperatur, støj og lugt og andet kan have en effekt på en person sog den persøns arbejde.

15. 16. Grundløft er en løfteteknisk, som du kan anvende,når du skal løfttere ting eller byrder. Grundløft skal øves mange gange, før det føles naturligt. S.445

16. 11. Hårdhed deutche hardte hvor meget calcium eller mangnesium der er konsentreret i vand.