RENGØRINGSMIDLER - PRAKTISK HJÆLP

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
RENGØRINGSMIDLER - PRAKTISK HJÆLP af Mind Map: RENGØRINGSMIDLER - PRAKTISK HJÆLP

1. Formålet med at bruge rengøringsmidler er at de skal være effektive til at fjene snavs uden at ødelægge den overflade, der skal gøres rent.

1.1. Rengøringsmidlerne må ikke være skadelige for dig og miljøet.

2. 1

2.1. 2

3. 3

4. 4

5. Huden

5.1. Huden Huden er kroppens største organ, og den har en overflade på ca. 2 m2 og vejer 4,5 kg. Huden kan være meget tynd, fx på øjenlågene, og meget tyk, fx på hælene. Den består at tre lag: overhuden, læderhuden og underhuden, se figur.

5.2. Huden PH-værdi er 5,5 dvs den er lidt sur. Denne ph-værdi er med til at bevare de millioner af hudvenlige mikrooganismer, der lever på din hud,og hjæper med at forhindre skadelige mikroorganismer i at trænge ind og skade huden.

5.3. Man skal være opmæksom på huden fra rengøringsmidler, fordi rengøringsmidler er lavet af forskellige kemiske forbindlser. Fx.de kan ætse huden.

5.4. PH-skalaen går fra 0-14 hvor punktet 7 angiver en neutral op løsning og området omkring 6-8 kaldes neutralorådet. Hvis opløsning har en PH-værdi over 7 , kaldes det en base eller alkalisk opløsning.

6. kemisk arbejdsmiljø betyder er alt de stoffer man bruger eller man møde i sit arbejde rengøringsmilder. Fx. håndsker, tøj arbejde, bireller... osv. Så det er alle de opmæksom på ,når man går på arbejde.

7. Astma- Allergi Danmark, betyder det bl.a at midlet hverken indedolder farve eller parfume.

8. Miljøvenlige rengæringsmidler kendes, at de er mærket med svanen eller EU-blomsten, som Danmarks officielle miljømærker.

9. Tensider er kort fortalt små molekyler, hvor den ene ende binder sig til vand, og den anden binder sig til fet.

10. 3

10.1. Brandfarlig-mærket står på brandfarlige væsker og tilhørende faste stoffer, gasser og væsker, aerosoler og visse organiske peroxider.

10.2. Dette symbol finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed.

10.3. Akut Giftig bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje: Det vil sige, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det.

10.4. Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet.

10.5. Kronisk Sundhedsfare sidder på produkter med stoffer, som kan være kræftfremkaldende, give skader på arveanlægget (DNA-skader), eller som kan skade din evne til at få børn (CMR-stoffer).

11. rengøringsmiddel

11.1. Den toilettrens kam bruger, når man rengøring med toilet.

11.2. Håndsker er meget viget, nar man brug med det rengøringsmiddel,fordi der noget færlig rengøringsmiddel som indholder kemikalier.

11.3. Det er vigtig at bruger svampe ,for at fjener hurtig til beskat ting.

11.4. Spande kan bruge til at beholde vand rengørnigsmiddle, nar man rengører.

11.5. Det er også meget vigtig at slårsvampe , fhvis der sværet at fjene med svampe.