Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tematikker af Mind Map: Tematikker

1. Samskabelse/samarbejde

1.1. Hulgaard, E. (2015) Tværprofessionelt samarbejde. I: Gravesen, D.T. (2015) Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Hans Reitzels Forlag. kap. 18.

1.2. Ny professionalisme. Samskabelse som vej til et bæredygtigt samfund. Akademisk Folag

1.3. Højholdt, A. (2015): Tværprofessionelt samarbejde - i teori og praksis (2. udgave).

1.4. Hulgaard, E. (2016). Tværprofessionelt samarbejde, kapitel 18. I: Gravesen, D. T. Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. KBH: Hans Reitzels forlag.

1.5. Axelson, B. L. & Thylefors, I. (2006) Arbejdsgruppens psykologi. Det psykosociale arbejdsmiljø

1.6. Ejrnæs, Morten (2004). Faglighed og tværfaglighed, vilkårene for samarbejdet mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Akademisk forlag.

2. Offentligansat/Frivillig

2.1. Støckel, J.T. (2016) Udfordret sammen og hver for sig - perspektiver på tværprofessionelle samarbejder mellem offentlige og frivillige parter. I: Lund, J.H. (red.) (2016) Tværprofessionelt samarbejder om udsatte børn og unge - en studiebog. Turbine Akademisk. p. 209-224.

3. Kommunikation/professionelle relationer

3.1. Hermansen, M, Løw, O. & Petersen, V. (2013). Kommunikation og samarbejde - professionelle relationer (kap. 9). KBH: Akademisk Forlag.

3.2. Madsen, Benedicte (2016) Professionel kommunikation i pædagogiske kontekster. I. Graversen, D. T. (red.). Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime/Hans Reitzels Forlag.

4. Faglig udvikling

4.1. Latour, A. (2013). Kommunikation. I: Latour, A. & Filtenborg J. Kommunikation og personlig udvikling. Århus N.: Forlaget Klim.

4.2. Ejrnæs, M. & Monrad, M. (2012). Vignetmetoden. Sociologisk metode og redskab til faglig udvikling. Kap. 9. Akademisk Forlag.

5. Mødeledelse/forandringsledelse/pocesledelse

5.1. Madsen, B. (2017) Processer og procesledelse, kapitel 5. Mødeledelse. Dansk psykologisk forlag

5.2. https://dpu.au.dk/viden/moedeledelse/

5.3. øier, M. O., Hersted, L. & Laustsen, L. (red.). (2015). Kreativ procesledelse, nye veje til bedre praksis. Dansk Psykologisk Forlag

6. Pædagogens fagsprog/professionsviden

6.1. Staugaard, H.J. (2017): Profession: skulle det være noget særligt? Frederiksberg: Samfundslitteratur.

6.2. Hansen, S. (2014): Professioner, de professionelle og deres opgaver. I Hansen, S. (Red). Professionelle i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag, 1. oplag, 2. udgave.

6.3. Hede H. J. (2018) Pædagogers fagsprog. I: Jørgensen, H., H., & Tuft, K. (red.). Pædagogers sprog professionsviden, fagsprog og forskning. Akademisk forlag.

6.4. Tuft, K. (2018). Forandringens vinde - Forskrifternes skiftende betydninger. I: Jørgensen, H., H., & Tuft, K. (red.). Pædagogers sprog professionsviden, fagsprog og forskning. Akademisk forlag.

6.5. Tuft, K. (2018). Pædagogers sprog og viden. I: Jørgensen, H., H., & Tuft, K. (red.). Pædagogers sprog professionsviden, fagsprog og forskning. Akademisk forlag.

7. Juridiske rammer

7.1. Adolphsen, B. (2015): Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Børn og unge på tværs

7.2. Hartoft, H. og Svendsen, I.L. 2017: Vidensdeling i arbejdet med børn og unge set fra det juridiske perspektiv, I: Moesby-Jensen, C.K. (red.) 2017: Når professioner samarbejder - praksis med udsatte børn og unge. Samfundslitteratur.

8. Relationskompetencer

8.1. Linder, A. (2016): Professionel relationskompetence

8.2. Aabro (2016). Koncepter i pædagogisk arbejde."ICDP". Hans Reitzels forlag.

8.3. Podcast: Stærke relationer styrker pædagogisk viden - BUPL

9. Innovation

9.1. Kidde Nørgaard, A. og Thestrup Overvad, E (2016).: Den innovative pædagog. I Thore Gravesen, D. (Red.): Pædagogik i dagtilbud. KBH. Hans Reitzels Forlag Kapitel 28.2 Hvorfor innovation i daginstitutioner? og 28.3 Hvordan kan innovation defineres i en pædagogisk kontekst?

10. Kvalitativ/kvantitativ forskning

10.1. Trine Mors Larsen (2008). Det kvalitative interview som metode til indsamling af praksisfortællinger. I: Susanne Idun Mørch (red.) Pædagogiske praksisfortællinger

10.2. Cooperrider, D. L. (2018) Håndbog i anerkendende udforskning, ideer til forandringsledelse

11. Dokumentation

11.1. Mik-Meyer, Nanna: Fagprofessionelles møde med udsatte klienter. Kap. 7 Dokumentation og pædagogik. 2018.