kommunikation og samarbejde

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
kommunikation og samarbejde af Mind Map: kommunikation og samarbejde

1. Kommunikation

1.1. Verbal kommunikation

1.1.1. er det, vi siger med ord eller skriver og læser i fx sms'er mials, breve og bøger.

1.2. Nonverbal komminikation

1.2.1. er alt det, vi siger eller signalerer uden ord. Det kan også kaldes for kropsspog.

2. Spørgeteknik

2.1. De midler man som spørger tager i brug for at dreje en samtale eller et interview i en bestemt retning.

3. Ansvar

3.1. Ansvar er et bestemt aspekt af de relationer man som person har de personer , hvorom man anerkender at man er ansvalig overfor dem... At have ansvalig betyder bl.a. at man har pligt til at handle på nærmere bestemte måder inden for sit ansvarsområde.

4. Konflikt og kommunikation

4.1. En konflikt en en uenighed, der ikke bliver løst på en god måde.

5. Relation

5.1. En relation kontakt forbindelse eller samkvem mellem to eller flere parter.

6. Empati

6.1. er evnen til at sætte sig ind i anders følelser. Empati kaldes også for indføling.

7. Respekt

7.1. Respekt er at anerkende andre mennesker , som de er at acceptere, at de har andre meninger følelser, behov og holdninger også selvom de adakiller sig fra vores egen.

8. Livshistorie

8.1. Livshistorie er alle de oplevelser og hændelser ,der været i en borgers liv.

9. Netværk

9.1. Netværk er alle de relationer, en borger indgå i.

10. kropspørg

10.1. -øjnekontakt mimik-Hilse /Håndtryk-genstikulerer -vende sig mod

11. Metode for kommunikation

11.1. Akitv lytning

11.1.1. -Spørge ind til det sagte -Gentage det sagte - Det kan jeg godt forstå (Anedeknde) -Ja.....Mmm (Bekrafte)

11.2. Anerkendende kommunikation

11.2.1. anerkendende kommunikation er en måde at kommunikere på, hvor du respektere og viser forståelse for en anden.