Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHECK IN THERE! by Mind Map: CHECK IN THERE!

1. Kista Idea Lab

1.1. Det mobila biblioteket

1.1.1. Det "geolokala" biblioteket

1.1.1.1. biblioteket kollapsar

1.1.1.1.1. dekonstruktion - rekonstruktion

2. Om det geolokale biblioteket. Eksempler på ulike mobile geolokale tjenester og spill som kan brukes av bibliotekene for å stimulere til engasjement, fortellinger, identitetsskaping, integrasjon og digital medvirking

3. Lite bakgrund

3.1. The Dream is Collapsing

3.2. Kista Idea City/Lab (ppt)