Підготовка власного магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Підготовка власного магістерського дослідження by Mind Map: Підготовка власного магістерського дослідження

1. Вибір майбутньої теми дослідження

1.1. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми девіантної поведінки

2. Визначення змісту

2.1. Вступ

2.2. Розділ I. Теоретичні засади соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми,які мають девіантну поведінку

2.3. Розділ II. .Аналіз соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми девіантної поведінки

2.4. Загальні висновки

2.5. Список використаних джерел

2.6. Додатки

3. Розробка профілактичної тренінгової програми

3.1. Апробація програми

4. Пошук наукової літератури

4.1. Ресурсні центри,бібліотеки

4.2. Інтернет-джерела

4.2.1. http://pidruchniki.com/17190512/psihologiya/tipi_deviantnoyi_povedinki

4.2.2. http://bukvar.su/sociologija/71781-Social-nyiy-portret-podrostka-s-deviantnym-tipom-povedeniya.html

4.2.3. http://novosvit.pp.ua/preventivne-vihovannya-shkolyariv-4-chastina/

5. Проведення дослідження

5.1. Анкетування підлітків

5.2. Проведення психодіагностичного дослідження (методики)

6. Визначення категоріального апарату

6.1. Об' єкт- соціально-педагогічна робота з неповнолітніми

6.2. Предмет- соціально-педагогічна робота з неповнолітніми,які мають девіантну поведінку в ЗНЗ

6.3. Мета- проаналізувати зміст,форми та методи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми правопорушниками в ЗНЗ