Els Nutrients

Mapa mental sobre “Els Nutrients”.Currículum del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil1er Curs Mòdul: Autonomia Personal i Salut Infantil Unitat de treball 2: L’alimentació I Nutrició infantil.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Els Nutrients by Mind Map: Els Nutrients

1. Són els compostos presents als aliments que poden ser utilitzats per l'organisme per a una varietat de processos vitals.

2. ESSENCIALS: aquells que el nostre organisme no pot produir.

3. MACRONUTRIENTS: els que hi ha en més proporció en els aliments.

4. MICRONUTRIENTS: també anomenats oligoelements. Es troben en proporcions minúscules en els aliments.

5. Vitamines: no hi ha cap aliment que les continta totes. Poden ser hiposolubles A, D, K, E se'n pot fer reserva, en excés poden ser tòxiques. O hidrosolubles C, B1, B2, B3, B12. Aquestes es destrueixen fàcilment en la calor i s'han de consumir quasi diariament.

6. Minerals: són elements químics que trobem a la natura i no podem produir internament. Cap aliment els conté tots. Calci, Ferro, Sodi, Potassi, Fòsfor, Fluor, Iode.

7. FUNCIONS:

8. Plàstica: forma i fa reposar els teixits del co humà.

9. Reguladora: facilita i controla els processos metabòlics.

10. Lípids: de gran valor energètic. Els trobem als olis i greixos. Saturats e insaturats segons si són fàcils d'assimilar o no.

11. Glúcids: també anomenats sucres o carbohidrats. Aporten energia a l'organisme. Trobem els midons/fécules, sucres i la fibra.

12. Proteïnes: formades per aminoàcids. Alguns dels quals el cos no pot fabricar. Tenim la proteïna animal i la vegetal.

13. Energètica: aporta la energia per les activitats diaries